V Halenkově na Vsetínsku prý voják terorizuje místní obyvatele

Praha – Špatné mezilidské vztahy se mohou dostat i do sněmovny. Poslanec ČSSD František Novosad ve čtvrtek interpeloval premiéra Jana Fischera kvůli vojákovi Jiřímu Hrbáčkovi, který podle něj v Halenkově na Vsetínsku terorizuje své okolí. Lidem prý vyhrožuje, že je zabije, dětem zase ukazoval granáty.

Hrbáček, člen hranické posádky, si ve vsi postavil nový dům. Jádrem sporu jsou zřejmě spory o pozemky. „Tento profesionální voják jim vyhrožuje, že je vypálí, postřílí, házel tam v lese nějaké výbušniny, ukazoval granáty dětem, ty nechtěly chodit bez doprovodu rodičů na autobus,“ uvedl Novosad. Jeho slova potvrzuje i jeden z tamních obyvatel: „Hrbáček vyskočil a říká – to, co jsem říkal starším, říkám i tobě. Vypálím vás a pozabíjím. Tady nejde o mě, já strach nemám, ale mám vnuky.“

Vojenská ani státní policie porušení zákona v Halenkově nezjistila. „Jednání dotyčného člověka nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, a proto záležitost postoupila dál, příslušnému orgánu,“ uvedla Nada Koubová z hlavního velitelství Vojenské policie. „Na základě všech indicíí a výslechů jsem zastavil přestupkové řízení pro nedostatek důkazů,“ potvrdil velitel 7. mechanizované brigády Hranice na Moravě Ivo Střecha. Případ teď chce mít co nejdřív na stole náčelník generálního štábu Vlastimil Picek. Pokud shledá, že ze strany velitele nebylo postupováno adekvátně, bude iniciovat zjednání nápravy.

Novosad už dříve dvakrát kvůli stejné věci interpeloval ministra obrany Martina Bartáka, který mu slíbil vše prošetřit. Novosad ale zatím žádné stanovisko neobdržel. Pokud se případ zdárně nevyřeší, chce poslanec premiéra interpelovat znovu. Když neuspěje, obrátí se i na prezidenta.

Interpelace poslance Novosada na premiéra Fischera

0Vážený pane premiére, obracím se na vás s prosbou jménem občanů z mého regionu, ze Zlínského kraje, kterým je vyhrožováno příslušníkem České armády. V této věci jsem již dvakrát interpeloval vašeho místopředsedu a ministra obrany pana dr. Bartáka. Na moji interpelaci z listopadu sdělil, že vše nechá prošetřit. Bohužel, do dnešního dne jsem neobdržel žádné stanovisko ani způsob šetření.

Jedná se o příslušníka České armády, který ve svém okolí, kde bydlí, vyhrožuje svým spoluobčanům, že je vypálí, postřílí - a to podtrhuji - a další vážné výhrůžky. Děti z tohoto regionu nechtějí bez doprovodu rodičů chodit do školy a na autobusové spoje, které je svážejí. Písemné stížnosti občanů na tohoto příslušníka můžu doložit.

Vážený pane premiére, vaše vláda schválila navýšení počtu vojáků v Afghánistánu, aby tam chránili a pomáhali lidem, ale na druhé straně náš profesionální voják doslova terorizuje naše občany. Vím, pane premiére, že nemáte informace o této záležitosti, ale na naléhavou prosbu občanů o pomoc neznám jiné řešení, než se obrátit právě na vás se žádostí o pomoc a doufat, že prosbu občanů vyslyšíte a zjednáte nápravu. Rovněž já vás o to prosím a žádám.

Odpověď premiéra Fischera

0Dámy a pánové, nějaké informace mám, ale neříkám samozřejmě, že všechny. Skutečně potvrzuji, že pan ministr Barták obdržel 16. listopadu váš dopis, kde jste ho informoval o stížnostech, o kterých jste tady hovořil, v Halenkově a možná ještě někde jinde, na toho rotmistra - už je to dlouho, co jsem byl na vojně, tak jen ve zkratce, abych uměl ty hodnosti - Jiřího Hrbáčka. Pan ministr Barták vás požádal o posečkání, to je jenom rekapitulace toho případu, a že po vyšetření vás bude informovat o výsledcích šetření a přijatých opatření.

A teď informace trošku obsahovější. Velitelství Vojenské policie v Olomouci věc uzavřelo a předalo věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, to je veliteli vojenského útvaru 1535 v Hranicích na Moravě, a ke stejnému závěru a postupu dospělo rovněž obvodní oddělení policie v Karolínce, které to šetřilo a které se tímto případem zabývalo souběžně. Dle názoru obou jmenovaných policejních orgánů, jak Vojenské policie, tak Policie České republiky, nebylo prokázáno, že by rotmistr Hrbáček svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu. Záležitost nyní řeší velitel toho útvaru, o kterém jsem hovořil, jako věcně a místně příslušný správní orgán s podezřením, že jednání rotmistra Hrbáčka by mohlo naplňovat znaky přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 zákona číslo 2000/1990, o přestupcích. Podle mých informací ministr obrany připravuje odpověď na vaši interpelaci z minulého týdne atd., kde budete seznámen, nicméně - to je to, co já o tom vím - ujišťuji vás, že se o to budu zajímat a podklady si osobně nechám předložit a já vám ještě podám svoji zprávu, svoji reakci na tu věc.

František Novosad
František Novosad
Více fotek
  • František Novosad autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1409/140833.jpg
  • Premiér Jan Fischer autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1408/140777.jpg