Soudy prominuly trest řidiči, který překročil rychlost o dva kilometry

Praha - Úředníci chtěli v přestupkovém řízení potrestat řidiče za překročení rychlosti v obci o dva kilometry v hodině, české soudy se jej však zastaly. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost úředníků. Soud musel přihlédnout i k dalším okolnostem, ke kterým došlo při překročení rychlosti, uvedl mluvčí soudu František Emmert.

Podle NSS se úřady musí v podobných případech vždy zabývat tím, zda došlo k naplnění takzvaného materiálního znaku přestupku, tedy zda čin vykazuje alespoň minimální míru společenské nebezpečnosti.

„Zákon o přestupcích ani jiný právní předpis nestanovuje přesnou hranici rychlosti jízdy motorovým vozidlem, jejíž překročení způsobí naplnění materiálního znaku přestupku,“ uvedl v odůvodnění senát NSS. Úředníci proto musí vždy prozkoumat, zda došlo k naplnění obou znaků přestupku - formálního i materiálního.

„Teprve poté, co je zjištěno naplnění materiálního znaku přestupku, může správní orgán dojít k závěru, že konkrétním jednáním obviněného byl spáchán přestupek,“ uvedli soudci.

Pokud řidič auta jede příliš rychle, ale jeho rychlost se ještě stále blíží povolenému limitu, nestačí to samo o sobě k naplnění materiální stránky přestupku. „(Tato skutečnost) by však měla vést správní orgán k tomu, aby na materiální stránku tohoto jednání zaměřil svou pozornost, neboť je třeba posoudit, zda zde nejsou další pro věc relevantní okolnosti, které by teprve ve svém souhrnu takový závěr odůvodňovaly,“ uvedl Emmert. V tomto případě nedošlo k naplnění materiálních znaků přestupku, doplnil Emmert.

„Všichni vnímáme, že 52 kilometrů v obci vůbec nemělo být řešeno, protože existuje jasná správní praxe, že plus minus tři kilometry za hodinu je tolerance měřicích zařízení,“ uvedl dopravní expert Robert Šťastný. Správní orgán by měl přihlédnout k okolnostem, za kterých k překročení rychlosti došlo, doplnil Emmert.

„Pokud srazíte chodce při padesátce, tak má jenom padesátiprocentní šanci, že přežije,“ řekl Šťastný. Na cestující v autě přitom působí taková síla, jako kdyby spadli ze třetího poschodí. 

Řidič už na úřadě uváděl okolnosti, které podle jeho názoru snižovaly společenskou nebezpečnost činu. Zejména tvrdil, že povolenou rychlost překročil na přehledném úseku, v místech s nízkou hustotou provozu a při výjezdu z obce. „Žádný řidič by se neměl spoléhat na shovívavost soudů. Soud rozhodl pouze v tomto konkrétním případě,“ doplnil Emmert.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1335/133458.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1335/133477.jpg