Kubek kritizuje Juráskovou, že nepřizvala komoru k tvorbě standardů péče

Praha - Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek kritizuje ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou, že nepřizvala k tvorbě standardů zdravotní péče komoru. Ministryně vypsala na standardy veřejnou zakázku za 125 milionů korun. Kubek ale v otevřeném dopise ministryni a vládě tento postup zpochybnil, podle něj má tvořit standardy ministerstvo se zdravotními pojišťovnami, ČLK a odbornými lékařskými společnostmi.

Tvorbu národní sady standardů zadalo ministerstvo 11. ledna na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách, cena bez DPH činí 124,925.167 korun. Lhůta pro dokončení zakázky je stanovena na 43 měsíců. Kubek se ale v otevřeném dopise ptá, proč ministerstvo vypisuje čtyři měsíce před parlamentními volbami zakázku na služby, které mají být dokončeny až za 3,5 roku: „Tedy daleko po ukončení mandátu současné úřednické vlády.“ Vyjasněním situace chce prý předejít pochybnostem a podezření z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

Kubek: Tvorba standardů je především otázkou odborně medicínskou

Kubek chce od ministryně rovněž odpověď na to, na základě jakého závazného právního předpisu či usnesení vlády se rozhodla veřejnou zakázku zadat, jak stanovila její cenu a jaký finanční efekt od ní očekává: „Jde o úsporné nakládání s veřejnými prostředky v čase hospodářské krize a prohlubujícího se deficitu státního rozpočtu?“

Tvorba standardů zdravotní péče je podle něj především otázkou odborně medicínskou, komora ale o jejich přípravě nebyla informována. Kubek chce vědět, zda ministerstvo spolupracuje alespoň se zdravotními pojišťovnami a v dopise se také ptá, zda má generální řešitel vytvořit standardy odborné, úhradové, případně jiné.


Tvorba standardů péče je předpokladem k tomu, aby se vymezila základní péče plně hrazená ze zdravotního pojištění a další péče, takzvaný nadstandard, na který by se lidé mohli připojistit. Standardy také umožní sledovat a hodnotit kvalitu péče podle objektivních kritérií.