Nedostatek financí zastavil restaurování komunistických spisů

Praha – Národní archiv musel zastavit restaurování spisů bývalého Státního soudu. Dokumenty o politických procesech s nepřáteli komunistického režimu v roce 2002 poškodily povodně. Archiv na restaurování totiž pro tento rok nedisponuje financemi. Instituce chce, aby celý fond Státního soudu, včetně soudního spisu z procesu s Miladou Horákovou, který zatím jediný prošel obnovou, byl prohlášen za kulturní památku.

„Není zrestaurovaný, takže se nedá zpracovat a pokud žádáte o vyhlášení nějakého kompletu archiválií za archivní kulturní památku, musíte splnit náležitosti podle archivního zákona,“ popsala situaci okolo fondu Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu. Podle ředitele Archivu bezpečnostních složek, kde je spis procesu s doktorkou Horákovou v současnosti uložen, Ladislava Bukovszkeho, jsou všechny podklady k žádosti o prohlášení za kulturní památku připraveny. Pokud se totiž v dohledné době nepodaří fond Státního soudu zrestaurovat, Národní archiv zvažuje, že by za kulturní památku nechal prohlásit jen samotný spis z procesu s Horákovou.

Vyšetřovací spis povodně minuly, zrestaurovat ale potřebuje stejně. V Archivu bezpečnostních složek mají k dispozici nový přístroj, který listiny sám rychle odkyselí, zakonzervuje i vysuší. Podle ministerstva spravedlnosti bude záchrana dokumentů z politických procesů u bývalého Státního soudu pokračovat a peníze se pro Národní archiv najdou. „Samozřejmě ale musíme zohlednit i současnou ekonomickou situaci,“ řekla ČT mluvčí ministerstva spravedlnosti Jitka Zinke.