Žáček má v boji o ředitelský post čtyři soupeře

Praha - O řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se bude rozhodovat mezi pěti uchazeči. Kromě současného ředitele ústavu Pavla Žáčka se o funkci uchází i člen vědecké rady ústavu Jiří Pernes, dále Vladimír Čermák, Antonín Kostlán a Adam Kretschmer. Rada ústavu obdržela celkem sedm přihlášek, dva přihlášené ale nepustila do druhého kola výběrového řízení.

 

Termín pro odevzdání písemných přihlášek vypršel dnes v poledne. Podle mluvčího ÚSTR Jiřího Reichla jeden z odmítnutých kandidátů neodevzdal požadované čestné prohlášení, druhý podal přihlášku pozdě. Jméno nového ředitele, který by měl nastoupit do funkce k 1. dubnu, vyhlásí rada ÚSTR do konce února.

Druhé kolo konkurzu se uskuteční ve středu, kdy budou jednotliví kandidáti prezentovat před radními své projekty koncepce dalšího rozvoje ústavu. Jméno nového ředitele, který by měl nastoupit do funkce k 1. dubnu, má rada vyhlásit do konce února. Podle Reichla ale není vyloučené, že vítěze oznámí už ve středu.

Rada chce, aby měl ředitel mandát vyšlý z volby

O vypsání konkurzu rada rozhodla v lednu. Zdůraznila tehdy, že rozhodnutí není vyjádřením nespokojenosti s Žáčkovou prací, ale pouze důsledkem toho, že ředitel podobné instituce má vzejít z výběrového řízení. Žáček se totiž do čela ústavu dostal bez konkurzu, instituci vede od jejího vzniku v roce 2008. To, že se do vypsaného konkurzu přihlásí, avizoval již dříve.

Historici Pernes i Kostlán pracují v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Kretschmer je ředitelem knihovny Technické univerzity v Liberci. Projekt, se kterým se do konkurzu přihlásil, podle něj vychází z teze, že ústav má sice dostatek peněz na fungování, je ale nutné udělat zásadní změny v jejich distribuci.

O funkci ředitele se může ucházet bezúhonný člověk s vysokoškolským magisterským vzděláním. Dalšími podmínkami je minimálně pětiletá praxe v řídící funkci, odborná znalost záležitostí spadajících do působnosti ústavu, pedagogická a vědecká činnost, znalost angličtiny a dobré komunikativní schopnosti. Součástí přihlášky je i návrh koncepce dalšího rozvoje ÚSTR v období příštích pěti let. Zájemci narození před prosincem 1971 museli přiložit také čestné prohlášení o tom, že nebyli členy nebo kandidáty komunistické strany ani příslušníky SNB nebo spolupracovníky Státní bezpečnosti.