Znečištěné ovzduší bude na Moravě měřit unikátní systém za 30 milionů

Ostrava - Hodnoty polétavého prachu v ovzduší zůstávají v Moravskoslezském kraji dál nadlimitní. Mezní hranice je místy překročena více než dvojnásobně. Limity jsou překročeny téměř na všech stanicích. Podle meteorologů je nejhorší situace v Bohumíně a ve Věřňovicích. Zlepšení situace je zatím v nedohlednu. Obyvatelé i zodpovědné orgány mají brzy dostat novou možnost, jak se dozvědí o znečištění z velkých průmyslových podniků. Tamní zdravotní ústav totiž spustí testování unikátního systému, který sleduje průmyslové znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Mělo by tak být jasné, jaké jsou podíly toxických látek, které do vzduchu vypouštějí velké průmyslové podniky. Kraj by měl tak patřit k nejlépe zmapovaným regionům, co se kvality ovzduší týká. Výsledky poslouží obyvatelům, odborníkům i politikům.

Podrobná mapa znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji by měla být lidem užitečná například v okamžiku, kdy se budou rozhodovat, kde si postaví dům. Systém navíc bude měřit nebezpečné látky, které až dosud systematicky sledovány nebyly. Například velmi jemné částice prachu, těžké kovy či dioxiny. Kraj se dlouhodobě potýká se špatným vzduchem. Hodnoty prachu v posledních dnech přesahují povolené limity i několikanásobně. Některé podniky proto musely omezit výrobu.

Ovzduší v kraji bude měřeno na téměř 40 místech

Projekt si vyžádá náklady okolo 29,5 milionu korun. Částkou 25 milionů korun přispěla Evropská unie. Díky mobilním měřicím stanicím se bude měřit na 36 místech v regionu, v provozu zůstanou i tři pevné měřicí stanice. Ústav bude mít přibližně do 12 měsíců objektivní mapu znečištění ovzduší v kraji. Zkoumat se budou nejen průmyslové lokality, ale i místa, kde je hodně dopravy, či podhorské obce s lokálními topeništi. Projekt bude spuštěn v roce 2010, testování se uskuteční v druhé polovině roku. Ostrý provoz je naplánován od roku 2011. Milan Machač z Odboru ochrany ovzduší Moravskoslezského kraje projekt vítá: „Teď získáme údaje o nových látkách, a to všechno nám poslouží k dokreslení situace a k většímu tlaku na znečišťovatele.“

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v republice. Zvýšené množství znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často vede k jeho zhoršení, především pak u nemocí dýchacích cest a srdečně cévních chorob. Odolnost organismu je menší a lidé pak snadněji mohou onemocnět virovou či bakteriální infekcí. V tomto období je vhodné zvýšit přísun vitaminů, zejména vitaminu C, nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Od minulého týdne platí v Moravskoslezském kraji takzvaný signál regulace, tedy omezení, na základě kterého by měly firmy snižovat výrobu. Koncentrace škodlivin totiž v regionu několikanásobně překračuje limity. A to i přesto, že některé společnosti se rozhodly šetřit ovzduší dobrovolně.

Podle regulačních řádů postupuje zatím jen několik společností, velkým hutním podnikům ale schválený postup k omezování výroby stále chybí. Nový systém ostravského zdravotního systému by teď měl přesně určit obsah a složení škodlivin ve vzduchu. Částečně by se tak mohla omezit zvýšená zdravotní rizika, která s sebou smog přináší. Zatím ale odborníci doporučují, aby lidé omezili pohyb venku, zejména fyzické aktivity, také by měli omezit větrání místností, pokud chtějí větrat, tak krátce a intenzivně. Překročené limity ale netrápí jen Moravskoslezský kraj. Špatně jsou na tom také na Ústecku nebo Přerovsku.