Ostatky nalezené v kostele sv. Haštala Anežce nepatří

Praha - V pražském kostele sv. Haštala dnes pokračoval průzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda se na místě nacházejí ostatky sv. Anežky. Minikamera spuštěná do dvou hrobek ale našla pouze kosterní pozůstatky asi z 18. století, nemohou tedy patřit sv. Anežce. K tomu, že by se v kostele skutečně nacházely ostatky české světice, byli odborníci skeptičtí. Archeologové už proto dříve avizovali, že pokud se ostatky v zaměřených místech nenajdou, v pátrání dál pokračovat nebudou. Dnes provedou ještě dokumentaci a ve čtvrtek by měli restaurátoři prostor uvést do původního stavu.

Minikamera pod klenbou odhalila tři a půl metru velkou kryptu s několika malovanými rakvemi, které jsou podle archeologů barokní a sériově vyráběné. Není zde proto zřejmě pohřben nikdo významný. „Můžeme s jistotou vyloučit, že by tento prostor skrýval ostatky svaté Anežky,“ potvrdil ČT archeolog z Národního památkového ústavu Zdeněk Dragoun. Druhé místo průzkumu se nachází přímo před oltářem. Po úterním odkrytí kamene ale archeologové oznámili, že na tomto místě není nic, co by nasvědčovalo hrobu.

Celé akci předcházely radarové průzkumy, které odhalily na dvou místech u oltáře dutiny, kam by se mohla vejít například schránka s relikviemi. Je totiž pravděpodobné, že ostatky Anežky České by byly spíše uloženy v nějaké truhličce. Od doby, kdy byla pohřbena, byly totiž několikrát přeneseny. Radarová metoda uplatněná v kostele se podle geofyzika Lea Vrzala použila v České republice vůbec poprvé.  

Video Rozhovor s Leo Vrzalem
video

Rozhovor s Leo Vrzalem

Anežka Přemyslovna zemřela 2. března 1282 a byla pohřbena v Anežském klášteře do hrobky Přemyslovců v kapli Panny Marie. Patrně z obav před záplavami byly její ostatky asi roku 1322 z kaple vyzvednuty a přeneseny. Traduje se také, že později řádové sestry prchající před husity ostatky znovu odnesly a uložily na neznámé místo.

O možné existenci hrobu se začalo psát loni v listopadu. Média tehdy na případ upozornili restaurátoři Denis Anfilov a Marie Stádníková z dílny na nedaleké faře. K zájmu o pátrání po Anežčiných ostatcích je přiměla řádová sestra Anna Koláčková, která se opírala o několik svědectví.