Právnickou fakultu v Plzni opustí téměř čtvrtina zaměstnanců

Plzeň - Právnickou fakultu v Plzni, která nyní po skandálech prochází reformou, opustí 41 ze 180 zaměstnanců. Dalších 20 lidí přešlo z kmenového pracovního poměru na dohodu o provedení práce. Děkan plzeňských práv Jiří Pospíšil označil za důvody organizační změny vyplývající z přezaměstnanosti a výrazně snížený rozpočet pro letošní rok. Fakulta, jejíž roční rozpočet je kolem 60 milionů korun, dostane letos podle odhadů Západočeské univerzity (ZČU) o 16 milionů korun méně.

„Změny nejsou kosmetické, ale radikální. Nemáme jinou možnost, než šetřit na mzdách,“ dodal. Personální redukci, která se nijak neodrazila v kvalitě a rozsahu výuky, navrhli vedoucí kateder. Podle Pospíšila už řada lidí ze 41 pracovníků odešla. Fakulta propuštěným pracovníkům buď neobnovila smlouvu, nebo se s nimi dohodla na odchodu. Výpověď se týkala 15 z nich. „Lidé odešli jednak pro nadbytečnost a jednak odešli ti, kteří nepřispívali k dobrému jménu školy,“ dodal děkan. Člen Akademického senátu Martin Pelikán ČT řekl, že výuka zaměstnaneckou redukcí neutrpí: „Žádný seminář nebo předmět nebyl zrušen, kvality výuky se to určitě nedotkne.“

Děkan Jiří Pospíšil pro ČT24:

0„My jsme měli stejně učitelů jako třeba pražská právnická fakulta - a přitom máme polovinu až třetinu studentů. Jde tedy o koncepční řešení spojené s tím, že máme nyní omezené finanční prostředky.“

Video Jiří Pospíšil ve Studiu ČT24
video

Jiří Pospíšil ve Studiu ČT24

Mezi těmito lidmi, kterých byly jednotky, je například předseda akademického senátu a příznivec bývalého vedení fakulty Daniel Telecký. Telecký, který je už delší dobu v pracovní neschopnosti, na návrh fakulty na ukončení pracovního poměru nereflektoval a škola ho musí nadále platit. Ondřej David, partner v advokátní kanceláři bývalého proděkana Milana Kindla, odstoupil na dohodu a podle Pospíšila se rozloučil „noblesně“. Na výpověď také nereagoval Jan Suchý, který má společnou kancelář s Kindlem, a bývalý vysoce postavený policista Jan Brázda. Pokud tito lidé podají žalobu proti výpovědi, budou ve stavu fakulty nadále.

Škola také stále platí svého bývalého děkana Jaroslava Zachariáše. Ten se postavil proti výpovědi, kterou dostal koncem října, a s fakultou se soudí. Nevyučuje a věnuje se vědecké činnosti doma. „Mě trošku mrzí, že pan bývalý děkan nemá trochu sebereflexe, a právě proto, že nám všem jde o očistu fakulty a obnovu jejího původního jména, bych doufal, že třeba dobrovolně odejde,“ řekl pro ČT24 Pospíšil.

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil