Duka: Nejsem ten, kdo přinese do církve zázraky

Praha - Změna v čele pražského arcibiskupství se v uplynulých dnech hodnotila jako fakt, že bojovníka střídá diplomat. Kardinála Miloslava Vlka vystřídá současný královéhradecký biskup - dominikán Dominik Duka. Stane se tak šestatřicátým pražským arcibiskupem. „Pan kardinál je výrazná osobnost a vykonal pro církev u nás i ve světě mnoho důležitých kroků. Rád bych šel stejnou nebo alespoň podobnou cestou. Mám jen trochu obavy, že o mně sdělovací prostředky vytvářejí trošku klamný dojem. Ne všechny mé plány se třeba povedou. Nejsem ten, kdo by měl do církve přinést zázraky,“ vyjádřil se nově zvolený arcibiskup.

Funkce pražského arcibiskupa se Duka ujme při slavnostní bohoslužbě 10. dubna. Do této doby pokračuje ve své funkci kardinál Vlk. Způsob předávání má určitou tradici, probíhá při mši svaté, kde zahajuje bohoslužbu kardinál a potom předává symbol pastýřské služby – berlu. Následně přivede nového arcibiskupa ke katedře. Tímto gestem pokračuje nově jmenovaný v úřadě.

„Když jsem byl zvolen, napadla mě slova apoštola Petra, která se četla minulou neděli. Řekl Kristu: “Pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný.„ Protože, když si uvědomím, že pražskými arcibiskupy byly postavy jako Arnošt z Pardubic nebo svatý Vojtěch, tak mi dochází, že jsem přece jen asi trochu nepřipraven, a nemohu se srovnávat s takovými velikány našich dějin,“ vysvětlil Duka.

Vatikán oficiálně oznámil jmenování Dominika Duky pražským arcibiskupem v sobotu dopoledne. „S panem nunciem jsem se setkal minulé úterý, to je praxe, protože papež takto nediktuje tyto funkce, jen se ptá jmenovaného na jeho rozhodnutí. To je důvod, proč musí být určitá časová mezera, než se to dozví veřejnost,“ podotkl Dominik Duka.

Restituce se podle Duky nesmí řešit dogmatickou dohodou

Vyřešit církevní restituce chce Duka takovou dohodou se státem, která by byla ku prospěchu celé společnosti a tím pádem ku prospěchu církví a náboženských společností. „Vyrovnání je i s ostatními církvemi a s židovskou obcí. My jsme od počátku ochotni přistoupit na takové vyrovnání, které nebude dogmatické. My především chceme jedno, aby bylo ve společnosti jasné vědomí, že sloužíme a nejsme ti, kdo se chtějí na společnosti přiživovat,“ dodal.

„Smyslem našeho života není hromadění majetku. Církev stojí především na službě člověku. Ty ostatní náboženské prostory, to znamená bohoslužebné či administrativní, potřebuje, nakolik jsou nutné. S takovým stanoviskem jsem vždy přistupoval k veškerým problémům po listopadu 1989,“ tvrdil Duka.