Do Dukovan přijel parogenerátor, ráno omezoval dopravu

Jihlava – Provoz na silnicích je průběžně omezován kvůli cestě nadměrného nákladu. Z Plzně se do jaderné elektrárny Dukovany po silnicích převáží parogenerátor. Časně nad ránem platila dopravní omezení v Jihlavě, musely se zvedat i trolejbusové troleje. S těžkou soupravou a jejím doprovodem se poté setkávali řidiči na Vysočině část dopoledne. K jaderné elektrárně dorazil parogenerátor před desátou hodinou.

Kolona vozidel doprovázející nadměrný náklad přijela do Jihlavy v půl čtvrté ráno. Parogenerátor pro dukovanskou elektrárnu není na první pohled příliš velký, jeho extrémní hmotnost působí problémy. Musel tak být naložen na návěs se sedmnácti nápravami, který byl zapřažen za dvěma tahači.

„Celá souprava i s oběma tahači je dlouhá víc než 40 metrů a celková hmotnost dosahuje téměř 290 tun,“ uvedl Petr Bednář, trasař z přepravní společnosti Rádl. Hmotnost tak odpovídá zhruba pěti tankům nebo osmi plně naloženým kamionům.

Řidiči museli velmi opatrně projíždět každou zatáčku, technici museli v Jihlavě nadzvedat troleje. S nadměrným nákladem vyrazili také statici, kteří kontrolovali a často museli i podepřít mostní konstrukce. „Jedná se o to, aby se zjistilo, jestli se prohýbá v daných mezích a zda dojde k naprostému vrácení konstrukce do původního stavu,“ přiblížil statik Vladimír Valenta.

Pro řidiče byl nejnáročnější průjezd obcí Vladislav, kde je prudké stoupání se zatáčkami. Do kopce dostaly tahače další posilu, a tak parogenerátor táhly rovnou tři – dva vepředu a jeden vzadu.

Do Dukovan dorazila souprava s nadměrným nákladem a se svým doprovodem před desátou ráno po dvanáctihodinové cestě ze středních Čech, kde kolona čekala přes den, aby nekomplikovala provoz. Vykládání parogenerátoru bude trvat možná až den nebo dva.