ČEZ přestal odpojovat černé odběratele elektřiny

Praha - Elektrárenská společnost ČEZ s okamžitou platností až do odvolání pozastavuje odpojování neoprávněných odběratelů elektřiny. Změní také praxi kontrolorů, kteří byli kritizováni kvůli svým sporným metodám. Podle šéfa společnosti Martina Romana ale ČEZ i nadále věří, že činnost odboru netechnických ztrát byla v souladu se zákonem. Kontroly budou sice i dále pokračovat, nikdo ale zatím odpojován nebude.

„Skupina ČEZ v žádném případě nerezignuje na to, aby odhalovala černé odběry elektřiny,“ zdůraznil Roman. Postup ale podle něj musí být nejen v souladu se zákonem, ale také s etickými normami společnosti. „V souladu s etickými pravidly postup v historii vždycky nebyl,“ připustil ředitel ČEZ a zároveň vyjádřil politování nad někdy necitlivým přístupem kontrolorů.

Pokud kontroloři ČEZ objeví neoprávněný odběr elektřiny způsobený zásahem do elektroměru, zákazník na místě dostane nový elektroměr, popsal nový postup ředitel divize distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč. Pokud černý odběratel zasáhne do rozvodů mimo elektroměr, bude nutné rozvody opravit, udělat revizní zprávu a poté zákazník dostane nový elektroměr. Výměna by v tomto případě podle Kudrnáče trvala několik dní.

Po výměně elektroměrů se ČEZ podle Kudrnáče pokusí dohodnout se zákazníkem na náhradě škody. „Pokud dohoda nebude, tak spor bude předán k rozhodnutí soudu,“ řekl Kudrnáč. Doplnil, že zákazníci, kteří byli od rozvodné sítě kvůli černým odběrům odpojeni v minulosti, budou opět připojeni. ČEZ také připravuje zvláštní etický kodex pro zaměstnance odboru netechnických ztrát. Etická pravidla podle něj vstoupí v platnost v řádu dní a budou ke kontrolorům přísnější než energetický zákon.

Kontroloři by měli být pod dohledem státu

Roman dále představil návrh ČEZ na koncepční řešení celého problému s černými odběry. Podle něj by měl vzniknout společný podnik všech distributorů elektřiny a plynu, který by situaci řešil. Dohled nad takovou firmou nebo společnou platformou by měl mít stát. ČEZ už se svou představou oslovil některé další distributory elektřiny, podle Romana ale není vznik firmy otázkou dnů, ale spíš měsíců. Podle ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského ale návrh záleží čistě na rozhodnutí distributorů a jde mimo ministerstvo.

Černý odběr možná bude trestným činem

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce spíše upřesnit zákon, který upravuje řešení černých odběrů elektřiny. Mimo jiné chce prosadit, aby neoprávněný zásah do elektroměru ze strany zákazníka byl klasifikován jako trestný čin.  Tošovský to dnes oznámil po jednání se zástupci Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce. Podle ministra je třeba zpřesnit definici toho, co je nelegální odběr elektřiny. Tošovský také chce upravit metodiku výpočtu škod způsobených černým odběrem. Na druhou stranu ministerstvo navrhuje, aby se zjednodušil přístup zákazníků k úřadům, když si budou chtít stěžovat proti postupu distribučních společností.