ČR léčí rakovinu jako EU, vyplývá z dat onkologů

Praha - Pacienti s rakovinou byli loni v Česku léčeni na stejné úrovni jako nemocní se zhoubnými nádory v zakládajících zemích EU. Z dat onkologů však zároveň vyplývá, že do center se nedostali všichni nemocní, kteří by měli. Peníze pro komplexní onkologická centra byly podle předsedy České onkologické společnosti Jiřího Vorlíčka vázány na léčbu konkrétního pacienta. „Je zapotřebí podávat pacientům správné informace, aby na jednu stranu nezahltili centra ti nemocní, kteří jsou pro léčbu v nich nevhodní, a na druhou stranu aby každý vhodný pacient do centra dorazil,“ řekl.

Počet onkologicky nemocných stoupá ročně o pět procent, letos bude v ČR žít zhruba 450 000 lidí, kteří mají nebo v minulosti měli rakovinu. „Podle odhadů bude v roce 2010 nově zjištěno 76 000 onkologických onemocnění a přibližně 27 000 pacientů zemře,“ uvedl profesor. I ve složité ekonomické situaci se budou onkologové podle něj snažit zajistit pacientům minimálně stejně kvalitní léčbu jako loni.

ČR vede už několik desítek let národní onkologický registr. Má také národní onkologický program a řadu screeningových programů. Specializovaná péče je soustředěna do 13 komplexních onkologických center. V úspěšnosti léčby je ČR zhruba v polovině žebříčku 20 evropských zemí a USA. Česká onkologická společnost vede také registry pacientů léčených moderní biologickou léčbou v centrech.

První herceptinový registr byl založen v roce 2001. Registry nyní soustřeďují údaje od více než 4000 pacientů. Onkologové kladou důraz i na informovanost pacientů, je to podle nich důležitá součást léčby. Na stránkách www.linkos.cz shromažďují informace pro pacienty o diagnózách, možnostech léčby, prevenci, onkologických centrech, statistikách výskytu nádorových onemocnění a poskytují služby, například pomoc psychologa nemocným a jejich blízkým.

Nádor
Nádor