Student práv v Plzni zpochybnil práce tří představitelů města

Plzeň - Člen akademického senátu plzeňské právnické fakulty a její student Martin Marek dnes zpochybnil rigorózní práce tří významných současných i bývalých představitelů města Plzně. Podle Marka nesplňuje požadavky stanovené vyhláškou fakulty práce náměstkyně primátora Marcely Krejsové (ODS), bývalého primátora a současného náměstka na ministerstvu pro místní rozvoj Miroslava Kalouse (ODS) a plzeňského zastupitele Karla Palečka (ODS).

„Mám informace k tomu, že studovali nestandardně. Narazil jsem v knihovně na tato jména a podíval jsem se na jejich práce,“ oznámil novinářům. Podle Marka ani jedna z prací nesplňuje základní podmínky pro rigorózní práci stanovené vyhláškou děkana právnické fakulty v Plzni. „Přesto na jejich základě získali jejich autoři titul JUDr.,“ uvedl Marek.

V práci Krejsové, která podle Marka nechala uznat svoji diplomovou práci v nezměněné podobě jako rigorózní, nejsou údajně použity judikáty ani cizojazyčné zdroje, což odporuje vyhlášce. Cizojazyčné zdroje chybí také v materiálech bývalého primátora Kalouse a bývalého radního Palečka.

Martin Marek:

„Paní Krejsová na naší fakultě obhájila diplomovou práci, poté ji vzala, kompletně bez jediné změny ji použila jako rigorózní práci. Ono by na tom nebylo nic špatného, pakliže by splnila podmínky rigorózní práce, a to ta její práce nesplňuje.“

Marcela Krejsová:

„Mně to připadá spíše úsměvné… Já jsem diplomovou práci psala pod vedením profesora, pod oponenturou profesora a obhajovala jsem ji před komisí. Komise shledala, že práce je v pořádku, ocenila ji známkou výborná, tudíž já nevidím žádný důvod, proč bych se měla zpětně obhajovat.“

Bývalý radní města Plzně Paleček upozornil na to, že Marek je číslem jedna na krajské kandidátce Strany zelených, a navíc práva ani nedostudoval. „Za další se asi přehlédl, protože oponentem mé práce byl děkan pražských práv profesor Gerloch, tedy asi číslo jedna v oblasti teorie práva v naší zemi. Dalším byl profesor Masopust, což tuším byl tři roky předseda ústavněprávního výboru Federálního shromáždění,“ uvedl. Paleček zvažuje, že se bude proti nařčení bránit. Marek u jeho práce upozornil, že v seznamu použitých právních předpisů má uvedenu jen Listinu lidských práv a svobod. Práce neobsahuje cizojazyčné zdroje ani judikáty.

Podle Marka diplomová práce Kalouse v knihovně chybí, proto není možné říci, zda se s rigorózní shoduje. Seznam použité literatury má ale jen tři položky. „Autor také v čestném prohlášení uvádí, že se podílel na tvorbě dokumentů, které jsou v práci použity jako zdroje, v rámci svého působení na ministerstvu pro místní rozvoj. Ovšem ze seznamu není patrné, které to jsou,“ uvedl Marek. Podle něj je pochybení tak otřesné, že kdyby to udělal v seminární práci, nemohla by projít.