Dočasný pobyt sovětských vojsk se stal realitou

Praha – Píše se 26. února 1990 a dohoda o odsunu sovětských vojs z Československa je na světě. Sovětská armáda se na českém a slovenském území rozmístila v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy bylo jejím úkolem vojensky potlačit tehdejší proces politických změn u nás. Poslední sovětský voják z našeho území odešel koncem června 1991. Konečně byl tedy ukončen dočasný pobyt sovětských vojáků na území Československa.

Ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Eduard Ševarnadze dohodu o odchodu sovětských vojsk podepsali v Moskvě 26. února 1990. Obě strany zároveň podepsaly Deklaraci o vztazích mezi Československem a Sovětským svazem. V ní tehdejší vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov vyjádřil „politování nad neodůvodnitelným vstupem“ vojsk do Československa v roce 1968.

Video Reportáž Josefa Pazderky a Tomáše Vlacha
video

Reportáž Josefa Pazderky a Tomáše Vlacha

Jednání o odchodu vojáků byla tvrdá

Jaroslav Šedivý (poradce ministra zahraničí v roce 1990):

„Měli jsme spočítáno, že by se byli schopni stáhnout za osm měsíců, to nám spočítali naši vojáci. Řekli nám, že dřív než za 10 let nemůžou odejít.“

Sověti si v prvních chvílích vůbec nepřipouštěli, že by území tehdejšího Československa měli opustit. A snažili se proto najít různé důvody. Poukazovali například na neschopnost Československých drah zajistit tak ohromný přesun lidí a techniky. Moskva argumetovala i tím, že by neměla odcházející vojáky v Rusku kde ubytovat.

Závěrečný protokol o ukončení odsunu byl podepsán 25. června 1991 a o dva dny později republiku opustil i poslední sovětský voják, tehdejší velitel generál Eduard Vorobjov. Celkem Československo opustilo 73 a půl tisíce vojáků. Škody způsobené pobytem sovětských vojsk převýšily šest miliard korun. Přitom více než polovinu z nich tvořily škody na životním prostředí.

Dědictví sovětských vojsk v ČR dnes

Velitelství Střední skupiny sovětských vojsk sídlilo v Milovicích u Prahy. Otázku využití bývalého vojenského areálu se pokoušely vyřešit všechny středočeské krajské vlády. Ta současná pod vedením hejtmana Davida Ratha (ČSSD) zavrhla plán na překladové letiště, plánuje tu zbudování rozsáhlé solární elektrárny. Místní obyvatelé ale tomuto projektu nejsou nakloněni.

Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá zanechal třiadvacetiletý pobyt sovětských jednotek především znečištěnou krajinu. Jak ale dokládají výsledky měření z více než dvou desítek sond a vrtů, následky četných ekologických havárií v podobě kontaminované zeminy už odborníci z libavských lesů vytěžili.

Vojenský areál Milovice
Vojenský areál Milovice
Více fotek
  • Vojenský areál Milovice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1462/146113.jpg
  • Bývalá kasárna autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1462/146115.jpg
  • Česko-sovětské vztahy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1460/145904.jpg
  • Sověti v Česku k červnu 1991 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1462/146112.jpg
  • Sovětské posádky v ČR autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1462/146119.jpg