Komora radí lékařům, kdy ukončit léčbu smrtelně nemocného člověka

Praha - Česká lékařská komora schválila přelomový dokument, podle něhož může zdravotnický personál ukončit intenzivní péči o nevyléčitelně nemocného člověka. Doporučení, které vejdou oficiálně v platnost příští čtvrtek, mají mimo jiné zamezit nedůstojnému prodloužení umírání. Eutanazii dokument jednoznačně odmítá. Celou debatu zastřešuje myšlenka, že pokud bude dostupná kvalitní péče o nevyléčitelně nemocné, nebude vůbec potřeba eutanazie ani asistovaná sebevražda. Mírnění příznaků, které má přinést úlevu, rozhodně neznamená uspíšení umírání. Doporučení o ukončení léčby platí od začátku března. Na půdě České lékařské komory mu předcházela roční horlivá debata, nakonec ho schválila i etická komise.

Prezident lékařské komory Milan Kubek:

0„Je to téma, o kterém se všichni raději tváří, jako by neexistovalo. Je to velice citlivá oblast a naše doporuční má být pro lékaře vodítko, podle kterého se mohou řídit.“


Čtyřstránková zpráva radí zdravotnickému personálu, kdy přestat s marnou léčbou. Jedná se především o péči o lidi v bezvědomí, kteří nemohou sami rozhodnout o ukončení intenzivní péče. Nově mají lékaři oficiálně posvěcené a popsané postupy, kdy u nevyléčitelně nemocných ukončit intenzivní léčbu a zaměřit se na tišení jejich utrpení. „Ten dokument vítám. Všichni zemřeme, tady jde jen o to, aby lékaři rozpoznali stav, kdy k tomu dochází,“ prohlásil Karel Cvachovec, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Video Rozhovor s Karlem Cvachovcem a Markem Váchou
video

Rozhovor s Karlem Cvachovcem a Markem Váchou

Stanovisko by mělo uvolnit obavy lékařů z častých soudů

„Neexistuje povinnost zahajovat marnou a neúčelnou léčbu ani v ní pokračovat,“ uvádí dokument schválený lékařskou komorou. Lékaři navíc vždy musí dbát předchozího přání pacienta. Podle Cvachovce je to první dokument tohoto typu. Dodává rovněž, že toto stanovisko představenstva lékařské komory uvolní určité obavy lékařů, kteří nezřídka v dnešním prostředí častých soudů chtěli mít takzvaně krytá záda.

Doporučení se týká všech pacientů se selháním více orgánů, kteří nemají vyhlídky na uzdravení, jejich zdravotní stav se zhoršuje a léčba jen prodlužuje jejich utrpení. Toto stanovisko potěšilo zejména zdravotníky, kteří se přímo zabývají péčí o nevyléčitelné pacienty. „Je to zásadní průlomový krok v českém zdravotnictví, který může významně ovlivnit péči o nevyléčitelně nemocné obecně,“ řekl Ladislav Kabelka, předseda České společnosti paliativní medicíny.

„Lékaři byli do této chvíle ve stresu, některé rodiny je nutily, aby léčili pacienta i cestou na pitevnu, báli se soudních postihů a také, že je nařknou, že neudělali všechno,“ konstatovala Marie Svatošová z Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.
 
Komora ale zásadně odmítá eutanazii

Nezahájení ani nepokračování v léčbě však podle komory v žádném případě nelze zaměňovat s eutanazií. Rozdíl je v tom, že eutanazií se obvykle označuje aktivní ukončení života ze soucitu a z přání nemocného člověka. Vysazení marné léčby je něco jiného.

Milan Kubek
Milan Kubek
Více fotek
  • Milan Kubek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1273/127278.jpg
  • Česká lékařská komora autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/513/51286.jpg