Kubek: Na paliativní péči v Česku chybí peníze

Praha - Česká lékařská komora (ČLK) schválila přelomový dokument, podle něhož může zdravotnický personál ukončit intenzivní péči o nevyléčitelně nemocného člověka. Někteří lidé ale o správnosti této cesty pochybují a považují dokument spíše za pokus legalizovat eutanázii. Podle ČLK se ovšem o eutanázii nejedná, nýbrž jde o mírnění příznaků, které má přinést úlevu pacientovi. Toto opatření má omezit nedůstojné prodlužování umírání. Odpovědnost bude na vedoucím lékaři daného pracoviště. Podle ředitele ČLK Milana Kubka zatím chybí na paliativní péči a budování hospiců v Česku finance a politici by se měli na tento problém zaměřit.

„Nejčastěji se lékaři setkávají s dilematem na anesteziologicko-resuscitačních odděleních,“ řekl Kubek. Tam je také primárně směřováno doporučení ČLK, které se týká postupu lékařů u pacientů, kteří jsou v konečné fázi onemocnění. „V těchto případech není možné pacienta zachránit ani mu život prodloužit bez ceny velkého utrpení,“ prohlásil Kubek.

Rozhodnutí o přechodu z intenzivní na paliativní péči musí předcházet komplexní odborné vyšetření.

Kubek k rozhodování o druhu péče:

„Výsledky musí být zaznamenány ve zdravotnické dokumentaci a proces rozhodování tak bude kontrolovatelný.“


Často se přitom jedná o pacienty v bezvědomí. „Nejvyšší fází je takzvaná smrt mozku, kdy není činnost mozku zachytitelná, ale člověk přesto může být udržován na přístrojích,“ konstatoval Kubek. To ale podle něj není život. „Doporučení má pacienty především chránit před zbytečnou a neúčelnou léčbou,“ dodal prezident ČLK.

Každý člen ošetřovatelského týmu může podat návrh na změnu terapie. „Konečnou odpovědnost nese vedoucí lékař daného pracoviště,“ podotkl Kubek. Pacientova rodina má právo být informována o stavu rodinného příslušníka. „Rozhodnutí nemůže být na rodině – na laicích,“ řekl Kubek. 

Kubek o paliativní péči:

„Pokud budeme mít kvalitní a dostupnou paliativní péči, tak utichnou volání po eutanázii.“


Na paliativní péče ale zatím není dostatek peněz. „Nedostatečné jsou platby ze zdravotních pojišťoven – sociální sféra se na tom nechce podílet,“ řekl Kubek. Nejmodernější jsou potom mobilní hospice, kdy kvalifikovaní pracovníci navštěvují pacienty v jejich domácnostech. Paliativní péči mohou poskytovat i léčebny pro dlouhodobě nemocné.