Plzeňská komise našla problémy u 53 bakalářů a magistrů

Plzeň - Speciální komise Západočeské univerzity (ZČU) zjistila velmi závažné nedostatky u 53 absolventů právnické fakulty, konkrétně 44 z magisterského a devíti z bakalářského studia. Tito absolventi, takzvaní rychlostudenti, jsou adepty na odebrání titulu, pokud nedoloží doklady, které po nich bude univerzita chtít. Problematických je také 12 držitelů titulu JUDr. Uvedlo to dnes vedení ZČU. Ze závěrečné zprávy komise také plyne, že velký podíl na zjištěných problémech na právech v Plzni měl bývalý děkan fakulty. Žádná konkrétní jména ale nezazněla, na adresu vedení ZČU už se kvůli tomu snesla první kritika.    

„U jejich dokumentace jsme zjistili tak závažné nedostatky, že je třeba s dotyčnými jednat,“ uvedla k absolventům bakalářského a magisterského studia prorektorka a vedoucí komise Eva Pasáčková. Komise například nenašla doklady o předchozím studiu některých absolventů, další státnice konali v nestandardním termínu, chybí jejich práce v knihovně, chybí posudky. Podle rektora univerzity Josefa Průši zatím není možné říci, že všichni přijdou o titul. Bude záležet na konkrétním případu a na tom, zda chybějící věci doplní.

Výsledky plynou ze závěrečné zprávy, kterou představila komise. Ta od listopadu prověřila dokumentaci téměř 1800 lidí, absolventů bakalářského i magisterského studia a rigorózního řízení. Už dříve dokončila šetření u doktorského studia, kde ze 63 držitelů titulu Ph.D. zjistila vážné pochybení u 14. Podle rektora už má škola připraveny podklady a pokusí se odebrat titul u šesti lidí. Zatím není jasné, zda bude odebírání titulů dělat vedení univerzity nebo fakulta.

Bývalý děkan porušil studijní a zkušební řád i vlastní vyhlášky

Za jednoho z hlavních viníků označila komise bývalého děkana, jenž prý porušil v mnoha případech studijní a zkušební řád, porušil vlastní vyhlášky, možná i vysokoškolský zákon. Podle rektora to nemusí být jen bývalý děkan Jaroslav Zachariáš, ale mohlo by se to dotknout také Milana Kindla, jenž byl děkanem před Zachariášem a poté mu dělal proděkana. Komise také uvedla, že vedení kateder pochybilo při administraci rigorózního řízení, stejně tak v tomto pochybil i pověřený proděkan.

Na všech úrovních řízení fakulty se jednalo o vědomé pochybení

Komise ZČU prověřila 236 absolventů bakalářského programu. V případě držitelů titulu Mgr. zkoumala dokumentaci 550 lidí studujících v letech 1994 až 2009. Bývalý děkan se prý provinil tím, že uznával výsledky předchozího studia splněné před více než dvěma roky. Podle komise mohl porušit i zákon o vysokých školách, a to když za odlišných podmínek přijal ke studiu absolventy vysokoškolských institucí, jejichž studijní programy neodpovídají studijnímu oboru právo. Absolvované předchozí studium jim plně uznal.

Exděkan prý porušil i vlastní vyhlášky, když stanovil konání státnic mimo vyhlášený termín a náhodně jmenoval zkoušející. Vážná pochybení byla i v administraci. „Vnitřní normy fakulty a vyjádření studijních referentek potvrzuje, že se na všech úrovních řízení fakulty jednalo o pochybení vědomé,“ uvedla komise.

Podle některých studentů komise selhala

Martin Marek:

„Dozvěděli jsme se, že ZČU nepochybila, rektor o ničem nevěděl, že si nevšimla žádných pochybností na právech ani paní prorektorka pro studium. Ze zprávy víme, že pochybil bývalý děkan, proděkan a vedoucí kateder, ale nevíme kteří.“

Kvůli zprávě už se ale na univerzitu snesla první kritika. „Nejsou vůbec zmíněni studenti, kteří studovali 13 let, komise se nezabývá ani tím, kolik diplomových prací chybělo v knihovně,“ uvedl student práv Martin Marek. Podle něj není výstup dostatečný a komise selhala, respektive selhal rektor, který si vzal pravomoc vyšetřit, co se na právech dělo.

Podle šéfky akreditační komise Vladimíry Dvořákové je základním problémem ochrana osobních dat: „Komise nemůže sama o sobě zveřejnit konkrétní jména, pokud není pochybení dokázáno nějakým jiným způsobem. Osobně jsem navrhla projednání na etické komisi, ta data by se tak mohla dostat více na veřejnost.“ Sama chce zvážit, jak dát informace širší veřejnosti: „Popravdě řečeno, už to ale není otázka akreditační komise, ale univerzity. Je to o tom, jakou bude mít pan rektor odvahu do toho jít a nést případná rizika.“