Zaplavená sídliště na Pardubicku jsou minulostí

Pardubice – Na Pardubicku dokončili historicky největší stavbu kanalizace a protipovodňové ochrany. Projekt nazvaný Labe-Loučná napojil na kanalizační síť tisíce domácností. Náročné a často technicky unikátní stavby přišly na téměř miliardu korun. Projektu pomohly evropské dotace. Zastaralé nebo chybějící kanalizační přípojky a zaplavená sídliště, tak s těmito problémy se největší investice v regionu Pardubicka měla vypořádat. Za dva roky se postavilo 41 kilometrů kanalizace.

„Přímo se to dotklo 7 200 obyvatel, kteří byli nově odkanalizováni a nepřímo se to dotklo téměř 100 tisíc obyvatel,“ řekl předseda představenstva Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Michal Koláček. Kromě nové kanalizace a zvýšení kapacity čistíren odpadních vod se na několika místech vytvořila lepší ochrana proti záplavám. Jednou z unikátních staveb je čerpací stanice u tzv. spojilského odpadu. „Pardubice, bych řekl, jsou na tom tak o sto procent lépe, protože jsme realizovali nové odlehčovací stoky,“ dodává ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Josef Fedák.

Investici provázela složitá administrativa

Technicky kuriózní bylo podkládání kanalizační shybky pod řekou Chrudimkou. Na nové sítě se napojí i lidé v Holicích, Dašicích, Lázních Bohdaneč nebo Ostřešanech. Čtyřicet procent z téměř miliardové investice představuje evropská dotace z fondu soudržnosti. „Zásadní podmínka těchto podpor je spolufinancování, to znamená účast české strany,“ zdůrazňuje Ladislav Kylar z ministerstva pro místní rozvoj. Největší investici do kanalizační sítě provázela složitá administrativa a na projekty se zaměří povinné audity. Modernizací ještě časem projde i čistírna odpadních vod v Pardubicích. Také tady společnost sází na evropské dotace.

Kanalizace
Kanalizace