Vzduch na Ostravsku je velmi špatný, Dusík chce zapojit další ministerstva

Praha - Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji je tak špatná, že k jejímu zlepšení budou třeba opatření nejen ministerstva životního prostředí, ale i průmyslu, dopravy a místního rozvoje. Konstatuje to zpráva o plánech na zlepšení ovzduší na severu Moravy, kterou v pondělí vládě předloží ministr životního prostředí Jan Dusík. Poté, co k vyšší aktivitě vyzvala vládu sněmovna kvůli mnohadenní smogové situaci na Ostravsku, Dusík v polovině února navštívil postižený region. Mezi návrhy, kterými chce kraji zatíženému průmyslem ulevit, je hledání nových finančních nástrojů na ochranu ovzduší.

Na nedostatek financí si Dusíkovi stěžoval moravskoslezský hejtman Jaroslav Palas. Navrhl, aby poplatky za vypouštění emisí znečišťovatelé odevzdávali kraji, nikoli Státnímu fondu životního prostředí, jako je tomu dosud. Ministr ale s návrhem nesouhlasil.

Iniciovat chce Dusík také změny v už vydaných rozhodnutích, která vycházejí ze zákona o ovzduší a integrované prevenci. Počítá také s častějšími kontrolami a informačními kampaněmi. Vzdát se nechce ani návrhu nového zákona o ovzduší, proti kterému se postavila počátkem února tripartita. Navrhuje rovněž vytvoření pracovní skupiny, která bude iniciovat změny národních i krajských koncepcí.

Na severu Moravy emise každoročně překračují platné imisní limity pro jemný prach, benzo(a)pyren, benzen a arsen. Úroveň znečištění je tam nejvyšší v rámci celého Česka, přičemž v době smogových situací dosahuje koncentrace jemných prachových částic i desetinásobku platného imisního limitu.

Znečištění ovlivňuje lidské zdraví,

řada studií podle předkládací zprávy prokázala, že špatný vzduch stojí za zvýšeným výskytem onemocnění dýchacího ústrojí, poruch plodnosti a alergií.