Detoxifikační centrum U Apolináře přijalo 5000. pacienta

Praha – Již od roku 1993 poskytuje oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice U Apolináře léčbu pacientům s odvykacími příznaky. Tehdy bylo vůbec prvním zařízením tohoto typu, které bylo v České republice založeno. Detoxifikační centrum v současné době přijalo už 5000. pacienta. Dříve byla na jeho místě protialkoholní záchytná stanice, prostory nemocnice se ale potom zrekonstruovaly a lékaři zahájili intenzivní detoxifikační program.

„Na oddělení nejčastěji přicházejí lidé, kteří jsou závislí na nějaké psychoaktivní návykové látce, ať už jde o alkohol nebo nějakou nelegální drogu. Přijdou sem v situaci, kdy mají těžké odvykací příznaky, a my se jim snažíme pomoci,“ vysvětlil primář oddělení pro léčbu závislostí Petr Popov.

Detoxifikace a detoxikace se zásadně liší

Popov upozornil na to, že jejich oddělení se věnuje detoxifikaci, tedy zvládání léčby nebo odvykacího stavu neboli abstinenčního syndromu. V případě detoxikace jde o něco jiného, tedy o situaci, kdy je člověk intoxikován, čili předávkován nějakou návykovou látkou. „V tomto okamžiku je nutné vyhledat nějaké oddělení urgentní medicíny, metabolickou jednotku nebo jednotku intenzivní péče, kde pomohou stav předávkování zvládnout,“ dodal.

Dle slov primáře Popova je detoxifikace takovou úvodní fází léčby závislosti. Po zvládnutí akutního odvykacího stavu, který se daří zvládnout celkem rychle, následuje vlastní odvykací léčba závislosti, která už bývá delší, trvá dny, měsíce, někdy i roky.

Podobných oddělení je u nás nedostatek

„Lidem takto pomáháme už od roku 1993, kdy tady skončila svoji činnost protialkoholní záchytná stanice, na kterou jsme navázali detoxifikačním programem. Po rekonstrukci jsme zahájili intenzivní detoxifikační program v nových prostorách. V průběhu let se měnilo spektrum pacientů, přichází sem stále nejvíce pacientů závislých na opiátech, například na heroinu. Druhou nejčastější skupinou jsou lidé, kteří trpí závislostí na alkoholu,“ vyjádřil se Petr Popov. Podobných oddělení je u nás nedostatek, a tak pacienti s podobnými akutními problémy nemohou najít akutní péči.

Drogy
Drogy