Sněmovna opětovně schválila uzákonění krajských referend

Praha – 103 poslanců z řad sociálních demokratů, komunistů a zelených opět prosadilo uzákonění pravidel krajského referenda. Sněmovna přehlasovala zamítavý postoj Senátu, podle něhož je předloha nadbytečná a obsahuje věcné nedostatky. Přijetí zákona by mohl zkomplikovat ještě prezident Václav Klaus, který normu nyní dostane k podpisu. Pokud ale normu podepíše, měla by platit od roku 2011. Poslanci rovněž poslali ke schválení novelu zákona o státních půjčkách mladým manželům, která by umožnila půjčovat manželům do 30 let až 500 tisíc korun.

„Je to další krok k tomu, abychom postupně posilovali prvky přímé demokracie,“ uvedl místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Následovat budou podle něj celostátní referendum a přímá volba prezidenta, k jejichž přijetí bude třeba souhlas ústavní většiny. Místopředseda ČSSD věří, že v příštím volebním období se pro to najde dostatek hlasů jak ve sněmovně, tak v Senátu.

Místopředseda ODS Petr Gandalovič varoval, že krajské referendum by mohlo být politicky zneužito a posloužit třeba k prolomení limitů na těžbu uhlí a tím k omezení vlastnických práv. Poslanec Zdeněk Jičínský (ČSSD) ale namítl, že předmětem krajského referenda budou moci být jen věci v pravomoci krajské samosprávy.

Krajská referenda by se podle předlohy v budoucnu mohla konat pouze o věcech, které spadají do výhradní působnosti kraje. Nesměla by ale být o zřízení nebo zrušení krajských orgánů a jejich uspořádání, o volbě či odvolání hejtmana a dalších krajských představitelů, o ukládání pokut a o rozpočtu kraje nebo o krajských vyhláškách. Vlastní konání referenda by zajišťovala krajská samospráva, která by hradila i náklady spojené s hlasováním.

Zákon mimo jiné stanovuje, že o konání regionálního referenda může zastupitelstvo kraje rozhodnout nadpoloviční většinou hlasů všech, nikoli pouze přítomných krajských zastupitelů. Šest procent obyvatel kraje by mohlo žádat o uspořádání referenda, což je srovnatelné s počtem v případě statutárního města.

Vrátí se půjčky pro novomanžele?

Poslanci se dnes zabývali i některými návrhy ve druhém čtení. Ke schválení například poslali novelu zákona o státních půjčkách mladým manželům, která by umožnila půjčovat manželům do 30 let až 500 tisíc korun. Dále by zavedl příspěvky za narození dítěte až 15 tisíc korun. Do závěrečného čtení sněmovna dnes také odeslala novelu zákona, která umožní cizincům nakupovat nemovitosti k bydlení.