Sněmovna jednala bez obstrukcí, došlo na invalidy i pojištění vkladů

Praha - Druhým dnem dnes pokračovala řádná březnová schůze sněmovny. Do Senátu míří například novela zákona o bankách, která navyšuje limit pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek. Sněmovnou prošel i návrh, aby invalidní lidé bez zaměstnání měli na dávky životního minima nezmenšený nárok i v případech, kdy neodpracují povinné penzum veřejných prací. Tyto body patří mezi ty, které vláda považuje za přednostní a které chce projednat do voleb. Politické strany se již dříve dohodly s premiérem Janem Fischerem, že jejich projednávání nebudou komplikovat. Výjimkou ale byla novela zákona týkající se přípravy státních maturit. Poslanci ČSSD proti ní vznesli veto.

Invalidní lidé bez zaměstnání pravděpodobně budou mít zanedlouho nárok na dávky životního minima i v případě, že neodpracují povinný počet hodin veřejných prací. Výjimku přináší novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou dnes sněmovna schválila ve zrychleném režimu. Novelu ještě musí projednat Senát. „Novela se týká pouze lidí, kteří jsou zdravotně postižení, případně musí z důvodu chronické nemoci dodržovat dietní režim, a kteří jsou opravdu v hmotné nouzi,“ uvedla za předkladatele místopředsedkyně sociálního výboru Alena Páralová (ODS).

Poslanci dnes navrhli zřídit registr vysokoškolských profesorů a docentů. Akreditační komise by díky němu měla mít lepší přehled o tom, kteří profesoři mají na kterých školách pracovní úvazky, a díky tomu by mohla odmítnout akreditovat program, který nemá dostatečné pedagogické zajištění. Skončila by tím praxe takzvaných létajících profesorů. Tuto změnu poslanci přidali k novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou dnes projednávali ve druhém čtení.

Sněmovna také poslali do závěrečného schvalování novelu zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, která mimo jiné stanoví podmínky pro volný pohyb pyrotechniky v Evropské unii. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypočítalo, že podnikatelé, kteří uvádějí na tuzemský trh pyrotechnické výrobky, by na správních poplatcích mohli díky novele ročně ušetřit až 1,2 milionu korun.

Podle další schválené novely by zaměstnavatelé v budoucnu neměli mít možnost pobírat státní příspěvky na zaměstnávání postižených za tu část platu, kterou jim vyplácejí v benefitech. Někteří zaměstnavatelé podle autorů novely nutí handicapované pracovníky podepisovat nevýhodné pracovní smlouvy. Část mzdy jim pak vyplácejí prostřednictvím benefitů, například formou poukázek na masáže a podobně.

Pojištění bankovních vkladů se zvýší

Ve zrychleném režimu dolní komora schválila vládní novelu zákona o bankách, která navyšuje limit pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek. Místo dosavadních 50 tisíc eur budou pojištěny vklady až do 100 tisíc eur, tedy asi 2,6 milionu korun. Novela, která by měla platit od příštího roku, zkracuje lhůty pro výplatu náhrad za pojištěné vklady na 20 pracovních dnů. V současnosti musí Fond pojištění vkladů zahájit výplatu náhrad do tří měsíců od data oznámení o neschopnosti pojištěné instituce dostát svým závazkům. Výplaty náhrad trvají pět let ode dne jejich zahájení. Novela rovněž zkracuje promlčecí lhůtu z pěti let na tři roky.

Od příštího roku se také zvýší ochrana zájemců o spotřebitelské úvěry. Počítá s tím vládní návrh zákona, který sněmovna podpořila ve zkráceném schvalovacím režimu. Norma například umožňuje klientům odstoupit do 14 dnů od úvěrové smlouvy bez udání důvodu.

Zelenou také dostaly změny zákonů, které souvisejí s novou regulací ratingových agentur, tedy firem hodnotících úvěrovou spolehlivost dlužníků. Ratingové agentury se budou muset v Česku nově registrovat, řídit se závaznými pravidly pro vydávání ratingu a podléhají dozoru České národní banky. Za porušování pravidel bude agenturám hrozit pokuta až 20 milionů korun.

Zrychleným čtením v Poslanecké sněmovně dnes naopak neprošla novela zákona týkající se přípravy státních maturit. Ačkoliv návrh zákona patří mezi vládní priority a měl být schválen už v prvním čtení, poslanci ČSSD proti němu vznesli veto. Po zhruba dvouhodinové debatě jednání o novele přerušili. Vrátit by se k němu měli patrně příští středu, kdy má jednání o zákonech zařazených mezi vládní priority pokračovat. Poslanci budou muset rozhodnout, zda zákon odmítnou či propustí do druhého čtení.

Minulá jednání poslanci zdržovali četnými obstrukcemi

Dnešek a příští středa jsou dny, kdy poslanci vyhlásili ve sněmovně příměří. Dohodli se na tom zástupci parlamentních stran už na konci února na schůzce u premiéra. Souhlasili, že projednají 15 vládních návrhů a jiné body nebudou předřazovat. „Jsou tam i některé normy, které jsou zaprvé potřebné a některé mají výrazně takovou tu technicistní povahu, a není důvod, aby na jejich zařazení do programu a případném schválení nebyla vytvořena politická shoda,“ komentoval únorové rozhodnutí premiér Fischer.

Na minulých schůzích byla z obstrukcí blokujících jednání obviňována hlavně občanská demokracie. Tentokrát ale slibuje prioritám kabinetu vstřícný postoj. Podle šéfa poslanců ODS Petra Tluchoře demokrati dodrží své slovo, které dali, a drtivou většinu návrhů, které vláda takto identifikovala, občanští demokraté podpoří. S výsledkem schůzky u premiéra byli spokojeni i sociální demokraté. Nicméně na prosazení svých priorit budou trvat dál.