Motejl: Obce při rozdělování bytů diskriminují

Brno - Pravidla pro výběr žadatelů o obecní byty podle ombudsmana Otakara Motejla obsahují často diskriminační podmínky. Nedostatky lze nalézt zhruba u třetiny obcí. Nejčastěji jsou uchazeči diskriminováni na základě státního občanství, pohlaví nebo rasové či etnické příslušnosti. Jde o důvod, který u přístupu k bydlení výslovně zakazuje antidiskriminační zákon, řekl dnes novinářům Motejl. Svá zjištění předá obcím a ministerstvu vnitra, aby zajistily nápravu.

Ochránce veřejných práv například zjistil, že přestože v Evropské unii platí zákaz rozlišování na základě státní příslušnosti, je u některých obcí české občanství podmínkou pro zařazení žádosti do evidence uchazečů či jejího bodového zvýhodnění. „Je sice legitimní, jestliže obce do jisté míry zvýhodní své občany, ovšem do tohoto zvýhodnění musí být zahrnuti i příslušníci jiných států EU, kteří mají v Česku přechodný či trvalý pobyt a místo pobytu nahlášeno v obci,“ řekl novinářům Michal Čermák z oddělení rovného zacházení kanceláře veřejného ochránce práv.

Michal Čermák:

„Zabývali jsme se i výší minimálních příjmů, které některé obce vyžadují pro to, aby žádost o byt byla vůbec vedena. Zde se jedná o nepřímou diskriminaci z pohledu pohlaví, protože znevýhodňuje otce, matky či samoživitelky, kteří celodenně pečují o děti a jejich jediným zdrojem příjmu je pouze rodičovský příspěvek.“

Obce se také často snaží předjednat si dobrou platební morálku budoucích nájemců znevýhodňováním uchazečů, kteří pobírají rodičovský nebo mateřský příspěvek. Podle Čermáka se tím dopouštějí diskriminace z důvodu pohlaví.