Kocáb připravil novelu přivádějící ženy do politiky

Praha - Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb připravil změnu volebního zákona, která má zavést kvóty pro ženy v politice. Na kandidátkách by se měla změna projevit poprvé v roce 2013. Úkol připravit novelu dostal od vlády v únoru po ministrovi vnitra Martinu Pecinovi. Změna navrhuje, aby strany na kandidátky zapsaly nejméně 30 procent jak žen, tak mužů a zároveň mají být na prvních dvou místech volební listiny zastoupena obě pohlaví. Pokud by tak strany neučinily, státní aparát je nepustí do voleb.

V souvislosti s novou povinností autoři návrhu počítají se změnou některých lhůt pro dodávání kandidátních listin a také možností je měnit. Kvůli případům, kdy ze jména kandidáta či kandidátky nelze určit, zda jde o ženu, nebo o muže, navrhují, aby kandidátky byly doplněné o údaje o pohlaví zájemců o funkce. Model počítá s ženou buď v čele kandidátky, nebo na druhém místě, další pozice by ale současně mohli obsadit muži a na 30 procent „povinných“ žen by zbyla pouze nevolitelná místa.

Zastoupení žen v české politické sféře

Míra zastoupení žen v obou parlamentních komorách řadí Česko podle statistiky Meziparlamentní unie na 76. místo ze 189 států. Po sněmovních volbách v roce 2006 do dolní komory vkročilo 31 poslankyň (tedy 15,5 procenta), ke konci roku 2008 dvě přibyly. Průměrný počet žen v zastupitelstvech obcí je zhruba 25 procent, ale tento průměr má klesající tendenci v závislosti na velikosti obcí a měst.

Kvůli změně by měla projít úpravou i ústava, podle návrhu by do ní mělo být doplněno ustanovení, že zákon může stanovit podporu vyrovnaného přístupu žen a mužů k mandátům. Podle elektronické knihovny vládních dokumentů návrh nyní Kocáb poslal do meziresortního připomínkového řízení, předloha se už tak nedostane na jednání sněmovny před jejím rozpuštěním. Vláda ji zřejmě nechá novému kabinetu, který vzejde z květnových sněmovních voleb.

Podle autorů návrhu je zavedení kvót v souladu s podobným vývojem probíhajícím v celosvětovém i evropském kontextu. Na světě podle nich nyní existuje kolem 45 zemí, kde upravuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v zastupitelských sborech zákon, a v dalších více než 50 zemích existují opatření na úrovni politických stran. Z toho většina opatření - až tři čtvrtiny - byla přijata v posledních 15 letech.