TOP 09 sází na udržitelný rozvoj, úspory energií i třídění odpadů

Praha - Politická strana TOP 09 pokládá za priority svého programu pro životní prostředí a zemědělství zejména udržitelný rozvoj. V jeho rámci chce například prosazovat všechny kategorie úsporných energetických opatření, podporuje získávání energie i z alternativních a jaderných zdrojů. Zaměřit se chce rovněž na vyšší míru třídění odpadů. „Chceme iniciovat přechod k tzv. zelené ekonomice, která vidí v ekologických opatřeních nikoli brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji,“ uvádí TOP 09 ve svých materiálech.

Jak řekl odborník TOP 09 na životní prostředí senátor Bedřich Moldan, musí být mix zdrojů energie hlavně vyvážený, a to se týká i jaderné energie. „Pokud se ekonomicky, technologicky i jinak prokáže, že výstavba dalšího jaderného bloku například v Temelíně je velmi výhodná a že to prostě nebude velká ekonomická zátěž, zejména pro daňové poplatníky nebo spotřebitele elektřiny, …. tak asi nebudeme této věci bránit,“ řekl Moldan.

Rezervovaně se Moldan ale staví k prolomení těžebních limitů v severních Čechách. Podle něj může využití všech úspor a šetrných technologií včetně zateplování budov přinést mnohonásobně vyšší úspory, než kolik představuje nevytěžené uhlí. „V podstatě vycházíme z toho, že ani v krátkodobém, ani ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu není nějaká strašlivá nutnost to uhlí využít,“ prohlásil.

Součástí programu TOP 09 je i rozvoj venkovského prostředí. „Nesmíme zapomenout, že venkovská společnost u nás byla během posledních desetiletí skoro úplně zničena,“ podotkl předseda strany Karel Schwarzenberg.

Jednou z priorit je zastavit vylidňování venkova

Stranický garant pro zemědělství a venkov Karel Tureček uvedl jako jednu z priorit zastavit vylidňování venkova. „Chceme …, aby se venkov stal atraktivním místem pro život,“ řekl. Jako jedno z řešení nabídl například podporu místních tradičních výrob, například místních potravin. Slibuje si od toho tvorbu pracovních míst, cestovního ruchu i lepší vztah místních obyvatel k jejich lokalitě. K podpoře chce využívat například dlouhodobé půjčky z Evropské investiční banky, které by spravoval Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.

Odborník TOP 09 na lesnictví Jiří Oliva, který v minulosti působil jako ředitel Lesů ČR, chce ve svém resortu mimo jiné omezit různá administrativní omezení podnikatelů v lesnictví a vytvořit jim podmínky, jaké panují v jiných zemích. Chce mimo jiné soustředit pravomoci v lesnictví do jednoho úřadu, zatímco v současné době je těchto úřadů podle něj osm. „V podnikání rovněž budeme podporovat princip rovného přístupu k podnikatelským příležitostem pro všechny firmy, které mají příslušné odborné zázemí,“ dodal Oliva.

Odborník v oblasti životního prostředí za stranu TOP 09 Bedřich Moldan.
Odborník v oblasti životního prostředí za stranu TOP 09 Bedřich Moldan.
Více fotek
  • Odborník v oblasti životního prostředí za stranu TOP 09 Bedřich Moldan. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1490/148932.jpg
  • Český venkov autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/975/97480.jpg