Na těžká onemocnění dnes upozorní Světový den ledvin

Praha - Každý desátý člověk má podle celosvětových statistik nemocné ledviny. Jen v České republice žije s významně sníženou funkcí ledvin asi pět procent lidí. Ohroženou skupinou jsou hlavně cukrovkáři. Lidé by proto neměli podceňovat preventivní testy. A právě na to by měl upozornit dnešní Světový den ledvin. V jednadvaceti dialyzačních centrech po celé republice se může nechat vyšetřit každý.

Velký pozor by si měli dávat hlavně lidé s cukrovkou, kteří hůře snášejí pokročilejší onemocnění ledvin. Podle statistik umírá 70 procent diabetiků, kteří se dostanou na dialýzu, do pěti let. Přitom se dá nevratnému poškození tohoto orgánu zabránit. „Je významným objevem medicíny, že dovedeme rozpoznat ta nejčasnější stádia,“ uvedl předseda České diabetologické společnosti Milan Kvapil. Právě v těchto časných stádiích, která pacient sám nepozná, je léčba ledvin účinná. 

Jenomže testy na funkci ledvin se neprovádí tak často, jak by měly. Třeba rizikové skupiny, jako jsou diabetici, by se měly nechat testovat alespoň jednou ročně. Testy jsou levné a přitom rychlé. „Odebereme vzorek moči a malý vzorek krve, což nám umožní stanovit filtrační schopnost ledvin,“ vysvětluje Vladimír Tesař, přednosta kliniky nefrologie na 1. LF UK. 

Video Reportáž Vladimíra Kořena
video

Reportáž Vladimíra Kořena

Včasné odhalení nemoci také snižuje náklady na léčbu, místo milionů pak vyjde řádově jen na desetitisíce. Každý rok u příležitosti Mezinárodního dne ledvin proto lékaři testují zájemce, pravidelně přitom objeví desítky lidí, kteří netušili, že mají s ledvinami problémy. A ten je právě dnes.