Claude Lévi-Strauss - muž, který ovlivnil myšlení 20. století

Paříž - Francouzský antropolog a etnograf Claude Lévi-Strauss, zakladatel strukturální antrolopologie, patří mezi vzdělance, kteří zásadním způsobem ovlivnili myšlení 20. století. Svými výsledky bádání například přispěl k změně pohledu západní civilizace na život přírodních národů a na svět dávných mýtů a bájí. Slavný antropolog Lévi-Strauss se narodil 28. listopadu  1908.  Necelý měsíc před svými 101. narozeninami však tento vědec, který zásadním způsobem ovlivnil myšlení 20. století, zemřel. 

Claude Lévi-Strauss se narodil v roce 1908 v Bruselu. Absolvoval práva a filozofii na Sorbonně a poté dva roky vyučoval. V roce 1935 odcestoval do Brazílie, kde začal provádět své první etnografické výzkumy. Za války sloužil Lévi-Strauss jako dobrovolník v armádě a po kapitulaci odjel v roce 1941 do New Yorku, kde vedl přednášky. Po válce zde zůstal a působil jako kulturní poradce na velvyslanectví.

V roce 1949 se Lévi-Strauss vrátil do Paříže, kde se stal náměstkem ředitele antropologického muzea. Od roku 1959 do odchodu do důchodu v roce 1982 pak působil jako profesor sociální antropologie.

Léviho-Strausse, který se celý život zabýval systémy příbuzenských vztahů a světem mýtů, proslavila po celém světě zejména jeho kniha Smutné tropy, Strukturální antropologie, Myšlení přírodních národů nebo Totemismus dnes. V roce 1971 dokončil své zásadní čtyřsvazkové dílo Mythologica.