Svátek svaté Barbory, patronky horníků a dělostřelců

Izmit (Turecko) - Jako patronka horníků, sedláků, architektů, přidavačů, pokrývačů i zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, kloboučníků, kuchařů, řezníků, ale i děvčat, dělostřelců nebo zajatců je uctívána svatá Barbora, jejíž památku slaví římskokatolická církev 4. prosince. Patří mezi 14 pomocníků v nouzi a je vzývána také jako přímluvkyně v hodině smrti. Spolu se svatou Markétou a svatou Kateřinou se řadí ke třem nejslavnějším pannám mučednicím.

Podle legendy, o jejím životě totiž neexistují žádné konkrétní doklady, to byla neobyčejně krásná a moudrá dívka, která se narodila někdy v třetím století v rodině zámožného pohanského kupce Dioskura v maloasijské Níkomédii (dnešním Izmitu). Když se její otec, zavilý nepřítel křesťanů, dozvěděl, že se nechala pokřtít, uvěznil ji ve věži, a když ani to nepomohlo a své víry se nevzdala, udal ji.

Z vězení se jí podařilo uprchnout a skrýt se ve skále, která se před ní rozestoupila. Po vyzrazení úkrytu byla uvězněna podruhé a po krutém mučení odsouzena k trestu smrti stětím. Hlavu jí sťal mečem sám její otec, který svou dceru přežil jen o několik málo chvil: Sotva vražedný nástroj odložil, zasáhl ho blesk a spálil na uhel.