Šumenské „Vánoční malování“ i v tomto roce celostátně

K řadě akcí, které šumenský Dům dětí a mládeže připravil pro děti na přelomu roku 2009 a 2010, patřil také patnáctý ročník soutěže „Vánoční malování“, která byla i letos zařazena Ministerstvem školství ČR do Souboru pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2009/2010 a účastnily se jí děti z celé ČR.

Soutěž je součástí výtvarného projektu DDM Šumná „Děti malují pro Konto BARIÉRY“, nad kterým převzal osobní záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Michal Hašek.

Do soutěže, která byla vyhlášena pro děti ve věku MŠ – 9. ročník ZŠ, bylo odevzdáno 1199 prací z celkem 124 škol a školských zařízení. V jednotlivých kategoriích byli jako nejlepší vyhodnoceni odbornou porotou tito soutěžící:

Tamara Mikičová s prací „Když se kapři mrskají“ /MŠ Poštorná/, Klára Daníčková s prací „Jdeme pro stromeček“ /ZUŠ Rokycany/, Natálie Vainarová s prací „Jeden ze tří králů“ /ZUŠ Rokycany/, Hana Lisnerová s prací „Ptačí vánoce“ /ZUŠ Rokycany/, Lucie Vašíková s prací „Zimní sportování“ /Gymnázium L. Jaroše, Holešov/a Kateřina Říhová s prací „Krasobruslařka“ /ZUŠ Blatná/.  

Oceněné práce jsou vystaveny do 31. 1. 2010 v prostorách DDM Šumná a následně v dalších výstavních místech znojemského regionu.

Po vystavení budou výtvarné práce  využity pro potřeby Konta BARIÉRY Nadace Charty 77 k ilustraci stolních kalendářů, jejichž prodej slouží k získání prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti /www.kontobariery.cz/projekty/.

Oceněné práce si můžete prohlédnout na internetových stránkách DDM Šumná - adresa: http://sis. znojmo.cz/ddmsumna

Až do 31. ledna 2010 jsou také dětské práce z výtvarného projektu „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ vystaveny v prostorách obchodního centra FREEPORT na hranicích mezi Českou republikou a Rakouskem nedaleko bývalého hraničního přechodu Hatě na Znojemsku.

Jdeme pro stromeček - Klára Daníčková
Jdeme pro stromeček - Klára Daníčková
Více fotek
 • Jdeme pro stromeček - Klára Daníčková autor: Foto: M. Šnajdar, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130276.jpg
 • Vánoční pečení - Tereza Světlíková autor: Foto: M. Šnajdar, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130278.jpg
 • Zpíváme u vánočního stromu v Kravařích - Veronika Oczková autor: Foto: M. Šnajdar, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130279.jpg
 • Jeden ze tří králů - Natálie Vainarová autor: Foto: M. Šnajdar, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130281.jpg
 • Krasobruslařka - Kateřina Říhová autor: Foto: M. Šnajdar, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130284.jpg
 • Zimní sportování - Lucie Vašíková autor: Foto: M. Šnajdar, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130286.jpg
 • Výstava „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ autor: DDM Šumná, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130291.jpg
 • Výstava „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ autor: DDM Šumná, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130293.jpg
 • Výstava „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ autor: DDM Šumná, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130294.jpg
 • Výstava „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ autor: DDM Šumná, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130296.jpg
 • Výstava „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ autor: DDM Šumná, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130297.jpg
 • Výstava „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ autor: DDM Šumná, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1303/130292.jpg