Pěvecká soutěž Sedmikvítek v Okříškách

Pionýrská skupina Kamarádi cest uspořádala krajské kolo Sedmikvítku v oboru Melodie, soutěž se v Okříškách konala již podeváté. Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií a dále potom podle žánru předvedených písní. Hudební části se zúčastnilo dvacet čtyři sólových zpěváků a dvě skupiny. Mnozí z účastníků se do Okříšek rádi vracejí, na Sedmikvítek vždy vzpomínají velmi pozitivně, odnesli si odsud spoustu pěkných zážitků.