Plankton má přispět ke zkoumání oteplování

Buenos Aires - Loď Tara Oceans bude tři roky brázdit světové oceány a shromažďovat informace o klimatických změnách a jejich efektech na život pod hladinou. Pozorování se budou zaměřovat na ty nejmenší obyvatele podmořské říše – plankton. Posádka na své misi urazí 150 tisíc kilometrů a navštíví celkem šedesát přístavů.

Úkolem lodi Tara Oceans je brázdit oceány a mapovat výskyt a stav mikroorganismů, které v nich žijí. Expedici finančně zajišťují francouzské neziskové organizace i soukromí sponzoři. Výsledky tříletého zkoumání mají posloužit jako základ obří veřejné databáze, kterou by mohli využívat vědci z celého světa. Zvláštní pozornost vědci na palubě věnují mapování fytoplanktonu, který představuje samotný základ mořského potravního řetězce.

„Fytoplankton je velice malý, viditelný prakticky jen pod mikroskopem. Jsou to vlastně takové mořské rostliny, a jak víme, oceány pokrývají dvě třetiny zemského povrchu. Fytoplankton produkuje asi polovinu kyslíku a výrazně ovlivňuje podnebí a celou naši atmosféru, díky které přežíváme,“ popisuje výzkumnice Nicole Poultonová.

Jediný kubický litr mořské vody může obsahovat obrovské množství planktonu. Většina ho je menší než šířka lidského vlasu, ale při pohledu skrz mikroskop překvapí svou rozmanitostí. Navíc jsou v odebrané vodě i miliardy bakterií a virů. Všechny sebrané vzorky posádka na pravidelných zastávkách předává vědcům spolu s údaji o tom, kde byly sebrány. Zpět v Evropě pak putují na rozbor do padesáti laboratoří v patnácti různých zemích. „Fytoplankton spotřebovává oxid uhličitý, plyn, který potenciálně může ovlivňovat pozemské klima. Proto je tak důležité, abychom pochopili dynamické vztahy mezi atmosférou a oceány, které jsou životně důležité pro naše budoucí pochopení klimatických změn,“ vysvětluje Poultonová.

„Úžasnou částí naší cesty bude Antarktida. Tahle trasa bude hodně dlouhá. Zaměříme se na jižní části tamních vod a budeme podrobně zkoumat místní život. Bude to zajímavé už kvůli tomu, že o něm zatím bylo zveřejněno jen velmi málo studií. To pro nás znamená výzvu. Panují tam totiž velmi nehostinné podmínky a na pobyt v tamních vodách se budeme muset velmi dobře připravit,“ říká kapitán lodi Herve Bourmaud. Loď už ale jednou předvedla, že arktické podmínky pro ni nejsou problém. Během jedné z předchozích misí strávila dva roky zamrzlá v arktickém ledu.

Expedice Tara Oceans
Expedice Tara Oceans