Vánoční jarmark na ZŠ Poběžovice

Adventní čas si na Základní škole v Poběžovicích zpříjemnili vánočním jarmarkem, který se konal ve čtvrtek 9. prosince. V pořadí již druhý ročník jarmarku nabízel vánoční dekorace nejen žákům a zaměstnancům školy, ale i veřejnosti, pro kterou se škola otevřela v devět hodin dopoledne. Prodejní místa první až deváté třídy byla soustředěna do dvou učeben. Zástupci tříd tam prodávali výrobky, které žáci připravovali při vyučování nebo doma s rodiči několik týdnů předem. Všichni se snažili, aby právě jejich nápaditost návštěvníky okouzlila. Peníze získané prodejem vánoční dekorace zůstanou třídám a bude jen na nich, jak s nimi naloží.