Ve Velké nad Veličkou zněly koledy

Ve veličském kostele si již tradičně zazpívaly krojované sbory na vánočním koncertě. A tak o nejkrásnějších svátcích roku zazněly koledy a písně našich předků, které oslavovaly narození Jezulátka v Betlémě. Vedle známých písní, včetně narodil se Kristus Pán, zazněly i písně a koledy méně známé, které však dokreslily atmosféru letošních Vánoc. Závěrečné písně zazpívali vedle pěveckých sborů i všichni návštěvníci kostela.