Výstava Příběhy z Hrádku

Sedmnáctého února proběhla ve Státním okresním archivu v Příbrami slavnostní vernisáž k zahájení výstavy, která nese název Příběhy z Hrádku aneb Počátek zkázy staré Příbrami. Návštěvníci se zde setkají s více než pětisetletou historií významné budovy města. Na krátké odpolední slavnosti výstavu představil ředitel archivu pan Daniel Doležal. Autorka libreta výstavy, ředitelka Státního okresního archivu v Příbrami PhDr. Věra Smolová, připojila poděkování všem, kteří se na výstavě podíleli, jmenovitě vyzdvihla pana Jana Čáku.

Právě díky známému příbramskému spisovateli se zachovalo originální prkno z renesančního záklopového stropu v Hrádku. Pan Čáka tuto věc několik let přechovával ve své domácnosti a poté ji přinesl do Hornického muzea. Je to jediná část stavby, která se dochovala až dodnes. V současnosti zdobí výstavu v archivu.

Návštěvníci expozice se přesvědčí o tom, jaké krásné budovy v Příbrami dříve stávaly, dokud nemusely podlehnout tvrdým požadavkům doby. Výstava ve Státním okresním archivu potrvá až do 30. listopadu. Vstup je pro všechny volný.