Ministerstvo možná zruší brněnskou Vyšší policejní školu

Brno –Vyšší policejní škola v Brně možná zanikne. Ministrovi vnitra to doporučila poradní komise, která hledala v resortu úspory pro příští rok. Vedení města se návrh ministerské komise nelíbí, obávají se dopadů na bezpečnost ve městě, rušení školy by ohrozilo i nově zavedené doškolování městských strážníků.

Poradní komise ministra vnitra hledala možné úspory v systemizaci pracovních míst, samostatnou oblastí byla také ekonomika a policejní školství. Tuzemští policisté se dnes školí na šesti vyšších policejních školách a policejní akademii, každé krajské ředitelství má navíc své vlastní školící středisko. Závěrečná zpráva komise navrhuje ponechat pro oblast Čech policejní školu v Praze-Hrdlořezech, pro Moravu v Holešově a pro speciální útvary školu v Praze-Ruzyni. Ostatní školy, včetně Vyšší policejní školy v Brně, navrhuje komise ministra vnitra zrušit. 

„Já to považuji za katastrofu a především za špatné doporučení,“ reagoval na závěry komise brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD). „Bezpečnost je dána financemi, počtem a kvalitou policistů a z tohoto pohledu by mohlo dojít i ke zhoršení stávajících bezpečnostních standardů ve městě,“ dodal primátor. Zachování školy v Holešově na úkor té brněnské navíc označil za lobbing některých policejních představitelů ze Zlínského kraje. 

Verdikt komise je zatím jen doporučením. „O tom, zda nějaká škola bude zrušena nebo ne, bude rozhodnuto posléze na základě analýzy, která vyhodnotí současný stav,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák. Podle něj budou změny takové, aby co nejvíce vyhovovaly policii, která je hlavním příjemcem absolventů policejních škol. 

Areál Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně
Areál Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně

Vyšší policejní škola v Brně oslavila v nedávné době 36. výročí svého založení. Za tu dobu jí prošly desetitisíce policistů. Vybudovaný školní komplex, včetně specializovaných učeben, tělocvičen, jídelen či střelnice, si vyžádal obrovské investice. Letos v květnu uzavřelo město Brno s Vyšší policejní školou smlouvu o spolupráci, škola měla pro město vzdělávat strážníky.