Města budou v příštím roce šetřit

Jižní Morava, Zlínsko - Podzimní komunální volby přivedly na radnice mnoha měst nové politiky, místa v opozičních a koaličních lavicích se vyměnila, a nová vedení se proto často potýkají s problémy městských rozpočtů. Přehodnotila priority a často nestihla sestavit a schválit rozpočet na příští rok. Proto budou některá z měst hospodařit v prvních měsících roku 2011 s rozpočtovým provizoriem.

Ve Znojmě se bude provizorně hospodařit do konce března, kdy se bude projednávat řádný rozpočet.  Během prvního čtvrtletí se bude hospodařit s příjmy zhruba 237 milionů korun a výdaji ve stejné výši. Jako důvod provizoria Ludvík Hekrle z finančního odboru radnice uvedl, že město zatím „nezná vztah státního rozpočtu, krajů a jednotlivých obcí“. Znojmo je na podobnou situaci zvyklé, rozpočtové provizorium mělo i do března letošního roku.

Video Radim Hlaváč o zadlužení Kroměříže
video

Radim Hlaváč o zadlužení Kroměříže

Dalším okresním městem na jižní Moravě, které bude hospodařit s provizorním rozpočtem, je Vyškov. Schválen byl na první čtvrtletí příštího roku. Radnice bude v tomto období hospodařit s 82 miliony korun.  Zastupitelstvo Vyškova pro období leden až březen na každý měsíc vyčlenilo jednu dvanáctinu letošního rozpočtu. Ani pro Vyškov není hospodaření podle rozpočtového provizoria novinkou. Před rokem 2010 byla varianta rozpočtového provizoria zvolena několikrát.

Města plánují přebytky rozpočtu

Důvod úspor je zřejmý, v předchozích letech se investovalo a nastal čas půjčky splácet. To je také případ Kroměříže. „Úvěrové zatížení se váže k období let 2003 – 2006, kdy radnice mohutně investovala do rekonstrukce domu kultury, domova pro seniory, budov ZŠ, komunikací a vozovek,“ říká vedoucí finančního odboru radnice Radim Hlaváč. Ve zmiňovaném období vznikl dluh ve výši 198 milionů korun. Současné zastupitelstvo se proto muselo při schvalování rozpočtu uskrovnit. Výsledkem je úspora až čtyřiceti milionů korun.

S přebytkem počítá i rozpočet Zlína, rozdíl asi 53,8 milionu korun radnice použije k úhradě dříve přijatých půjček a úvěrů.    

Šetřit budou i v Břeclavi. Město už nemá majetek, který by mohlo prodávat, a splácí dluhy z konce 90. let. Škrty prý nejvíc pocítí kultura a sport. Město o deset procent snižuje také objem mzdových prostředků úřadu. Méně peněz bude Břeclav dávat na reklamu, nákup materiálu a služeb. Snížení výdajů se dotkne údržby silnic, veřejného osvětlení či veřejné zeleně.