Univerzita Palackého má státu vrátit až sto milionů korun

Olomouc - Univerzitě Palackého v Olomouci hrozí, že bude muset vrátit státu více než sto milionů korun. U tří stavebních projektů, na které šlo ze státní kasy přes padesát milionů korun, totiž kontroloři zjistili nedodržení termínů. Finanční úřad v Olomouci chce peníze zpět a přidal k nim i stoprocentní penále. Univerzita požádala ministra financí o prominutí dluhu i penále. Jen letos řeší ministerstvo financí dvanáct set podobných žádostí o prominutí odvodů nebo penále. Celkem jde o dvě miliardy korun.

Rekonstrukce sálu právnické fakulty a oprava budovy přírodovědecké fakulty - dva projekty, na které stát poslal desítky miliónů. Univerzita Palackého v Olomouci teď ale dostala od finančního úřadu příkaz, aby peníze vrátila - a to i s penále. „Šlo o státní dotace v celkové částce přes 50 milionů korun. A v současnosti se tedy jedná o 100 milionů, protože tam byla ve stejné výši připočtena i ta pokuta,“ potvrdil mluvčí ministerstva školství Václav Koukolíček. „Kdyby ta sankce byla sto milionů, tak pro univerzitu je to hodně. Samozřejmě nějaké rezervy máme, ale nepřipravoval jsem se zatím na tuto variantu,“ uvedl rektor UP Olomouc Miroslav Mašláň.

Ani v jednom případě univerzita nedodržela termíny dokončení staveb. Výsledky prověrek ministerstva školství pak dostal na stůl finanční úřad v Olomouci. A ten podezření kontrolorů z ministerstva školství potvrdil. Čtvrtá největší univerzita v Česku teď žádá ministerstvo financí o prominutí dluhu i penále. „Žádost k nám již dorazila a předpokládám, že ministr financí o ní rozhodne ještě do konce roku,“ prozradil mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. „Ta dotace byla použita na stanovený účel. Ty nedostatky, které byly zjištěny, nejsou tak závažného charakteru a určitě to ministerstvo financí zohlední,“ myslí si zástupce ředitele Finančního ředitelství Ostrava Petr Kunát.

Ročně škola hospodaří s téměř dvěma miliardami korun. Většina výdajů je ale pevně vázaná například na platy, energie nebo správu objektů. Výpadek sta milionů by univerzitní kasa tvrdě pocítila. Přesto za chyby při vedení projektů hlavy padat nebudou. „Ti lidé, kteří to tehdy řídili, už na Univerzitě Palackého nepracují, takže já nemám možnost je nějak pracovněprávně postihnout. Já nevím, jestli to vůbec je možné, že bych je třeba žaloval - o tom jsem zatím neuvažoval,“ řekl rektor Miroslav Mašláň.

Zrekonstruovaný sál na UP
Zrekonstruovaný sál na UP
Více fotek
  • Zrekonstruovaný sál na UP autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2112/211106.jpg
  • Finanční úřad v Olomouci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2112/211107.jpg