Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zlepšily

Ostrava - Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se dnes po pondělním přechodném zhoršení zlepšily. Průměrné denní koncentrace polétavého prachu jsou na většině měřicích stanic v regionu pod hodnotou imisního limitu, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. Ještě v pondělí ráno byla přitom v Bohumíně na Karvinsku tato mezní hranice překročena zhruba trojnásobně.

Hodnoty prašného aerosolu se v regionu pohybují v rozmezí od 20 do 68 mikrogramů na metr krychlový s nejvyšší hodnotou v Bohumíně. Limit zůstává překročen ještě v Ostravě-Přívozu, Opavě, Orlové a Věřňovicích na Karvinsku.

Během dnešního dne předpokládají meteorologové další zlepšení celkové imisní situace, hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se budou s velkou pravděpodobností pohybovat pod hodnotou nebo ojediněle kolem hodnoty imisního limitu.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v zemi. Obyvatelstvo je tam vystaveno zvýšené koncentraci znečišťujících látek, které mohou nepříznivě působit na zdraví. Město Ostrava dokonce kvůli ovzduší podalo žalobu na stát, který podle vedení města nepřijal dostatečná opatření pro zlepšení situace.