Spor kolem bytů RPG hoří dál

Ostrava - Společnost RPG v těchto dnech posílá nájemníkům ve svých bytech dodatky k nájemním smlouvám. Občanské sdružení ale lidem radí, aby žádné dodatky nepodepisovali, protože jsou nepřijatelné. Spor kolem bytů RPG řeší i politické strany. Firma vlastní v Moravskoslezském kraji 44 tisíc bytů, nájem v nich od 1. února příštího roku vzroste o 15 až 38 procent.

Podle nájemníků prý RPG vyhrožuje tím, že když dodatky nepodepíší, bude se s nimi soudit. Debatu to vyvolalo také napříč politickými stranami. Některým politikům se nelíbí, že smlouva odkazuje na novelu občanského zákoníku, která ještě neprošla parlamentem.

„Neexistují ani dostatečné zákonné úpravy, bohužel, díky tomu, že vlády nepřipravily dostatečnou základnu pro situaci po prvním lednu, kdy dojde k deregulaci nájemného, tak vzniká určitý stav právní nejistoty,“ tvrdí místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. „Já jsem přesvědčena o tom, že tato novela projde Parlamentem a bude platit,“ uvedla poslankyně Jaroslava Wenigerová (ODS). „My to v žádném případě nepovažujeme za vyhrožování, my to naopak považujeme za konkrétní a korektní podávání otevřených informací,“ řekl mluvčí firmy RPG byty Petr Handl.

Některé nájemníky čekala další nepříjemnost na úřadě práce, když žádali o příspěvek na bydlení. „Jak jsem zaslechl opakovaně od několika nájemníků, jsou problémy s potvrzováním nároku na sociální podporu,“ potvrdil Lubomír Zaorálek. „V poslední době jsme se setkali s několika případy, kdy potvrzení o trvání nájemního poměru nebylo úplné, a o příspěvku na bydlení tak nebylo možné rozhodnout,“ vysvětluje mluvčí ÚP Ostrava Martina Kubínová. „Tato záležitost se týká některých našich nájemníků, kteří měli smlouvy na dobu určitou s takzvanou automatickou prolongací. V letošním roce Nejvyšší soud svým výrokem odvodil, že tyto smlouvy v té prolongační části jsou neplatné,“ dodává mluvčí RPG byty Petr Handl. Právní rozbor nových nájemních smluv bude mít sdružení nájemníků k dispozici 7. prosince. Do té doby radí všem nepodepisovat.