Univerzita Palackého možná spojí katedry, ušetřila by tak za provoz

Olomouc - Univerzita Palackého v Olomouci minulý týden avizovala, že pokud ministerstvo školství sníží příspěvek na vzdělání o deset procent, bude muset propouštět zaměstnance. S návrhem řešení teď přišel děkan Filozofické fakulty Jiří Lach. Podle něj by se měly katedry spojit do větších celků. Tím by se ušetřily peníze na provoz.

Filozofická fakulta už o deset procent svých zdrojů přišla loni. Tehdy musela propustit asi dvacet pracovníků. Snížení o další peníze, za dva roky celkem o 32 milionů korun, by stálo místo až čtyřicet dalších lidí. Děkan fakulty proto přišel s nebývalou reformou. „Návrh, se kterým přicházím já, je vytvořit ústavy, které by spolupracovaly v oborech, kde to je logické a možné a zároveň by se minimalizovaly náklady všeho druhu,“ říká děkan Jiří Lach.

V čele jednotlivých ústavů by pak stáli jak vědci, tak schopní manažeři, kteří by měli pomoci zadluženým katedrám. „Já nesouhlasím, protože si nemyslím, že by nějaký manažer, který přijde zvenku, mohl tady udělat nějaké razantní a dobré kroky,“ oponuje vedoucí Katedry slavistiky UP Olomouc Zdeněk Pechal. Podle některých vedoucích by si měla ale nejdříve každá katedra zamést před svým prahem, až pak by mělo vedení přistupovat k razantním opatřením.

„Já to vnímám jako nejzazší řešení, které nastoupí až tehdy, když katedry nebudou schopny hospodařit s vyrovnaným rozpočtem,“ řekl vedoucí Katedry politologie UP Olomouc Tomáš Lebeda. Podle jiných by tak radikální přestavbu fakulta nepřežila a ztratila by své renomé. Ministerstvo školství ale tvrdí, že podobné kroky jsou plně v kompetenci děkanů, a tudíž nemá právo jejich rozhodnutí komentovat. „Nakládání s finančními prostředky je v pravomoci děkana, který musí postupovat v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s rozpočtovými pravidly,“ uvedl tiskový mluvčí Ministerstva školství ČR Václav Koukolíček.

Děkan Jiří Lach také podotýká, že podobné problémy by nemusela fakulta řešit, kdyby vysokých škol nebylo tolik a zásadně se změnil způsob financování. Ministr školství Josef Dobeš se už minulý týden nechal slyšet, že na podobném konceptu pracuje. „Pro příští rok chystám program oceňování škol za kvalitu, a to už může být pro některé menší školy problém,“ řekl ministr Dobeš. Další možností, jak by si mohly jednotlivé katedry přilepšit, je podle všech zúčastněných větší aktivita při žádání o evropské granty.