Olomouc má turistickou atrakci

Olomouc - Olomouc se ode dneška může pochlubit novým turistickým lákadlem. V kryptě Dómu svatého Václava proběhlo slavnostní otevření unikátního mauzolea olomouckých biskupů. Skončil tak nákladný projekt vnitřních oprav a restaurování katedrály. Tím však práce na katedrále nekončí. Projekt, který financují norské fondy, bude pokračovat rekonstrukcí dalších částí chrámového objektu.

Do dolní krypty Dómu svatého Václava se stovky let nikdo nedostal. Teď je přístupná veřejnosti. Lidé mohou v jedné z jejích částí přemýšlet o otázkách života a smrti. V té druhé jsou pak vystaveny čtyři rakve s tělesnými pozůstatky olomouckých biskupů. „Spodní krypta je tak poprvé otevřená veřejnosti. Důvodem otevření je jednak záchrana sarkofágů, které jsou úžasné, a také se tím nabízí možnost duchovního pohledu na život,“ říká vedoucí projektu restaurování katedrály sv. Václava Jindřich Suchánek. „Je možnost se tam posadit. Jsou tam texty k zamyšlení nad tím, že život člověka jednou skončí. A také je tam impuls, jak ten život vést,“ vysvětluje duchovní rozměr projektu probošt metropolitní kapituly u svatého Václava Bohumír Vitásek.  

Součástí projektu bylo také restaurování fresek, mobiliáře, vzácných kulturních předmětů a výmalby katedrály. Peníze na opravy získala římskokatolická farnost svatého Václava především z norských fondů. „Já odhaduji, že to bude kolem pětadvaceti milionů korun,“ upřesňuje Jindřich Suchánek. 

Opravy interiéru navázaly na rozsáhlou rekonstrukci vnějšího pláště katedrály v letech 1999 až 2008. A otevřením dolní krypty nekončí. Na řadu přijde v nejbližší době restaurování kaple svaté Anny.