Školáci našli vyhaslou sopku

Paseka – Dva miliony let starou sopku objevily děti z obce Paseka u Šternberka. Na zemi po ní zůstaly takzvané tufy – tedy zkamenělý popílek. Právě to je podle vedoucího kroužku mladých vědců neklamný důkaz existence vulkánu.

Školáci objevili sopku zcela náhodně při procházce lesem. Pozůstatky kráteru, který má v průměru asi jeden metr, považovali nejprve za zbytek starého opevnění. Protože ale v jeho okolí nenašli žádné stopy po lidské činnosti, pátrali dál. Narazili na tufy, tedy kameny, které sopka chrlila.

Tufy mají různou velikost od malých kamínků po obrovské balvany. Roztroušené jsou na velké ploše a místy tvoří celá pole. Na první pohled vypadají jako šedá pórovitá tvárnice. „Je to vlastně takový lehký porézní beton vytvořený přírodou,“ dodal vedoucí kroužku mladých vědců ZŠ Paseka Zdeněk Knápek. Děti několik tufů posbíraly, aby je mohly zkoumat pod mikroskopem. Pak je rozdrtí, rozmočí v destilované vodě a budou měřit jejich pH. Podrobnější průzkum celého prostoru plánují na konec školního roku.

Sopečný kámen
Sopečný kámen

Podle Pavla Novotného z Vlastivědného muzea v Olomouci se od Šternberku až po Horní Benešov táhne stovky metrů široký pruh devonských vulkanických hornin. Sopka tak na místě skutečně mohla kdysi být. „Devon patří ke středním prvohorám. Jedná se o dobu před asi třemi sty miliony let, čili je to z dob, kdy v našich mořích plavali trilobiti,“ řekl ČT.