Festival duchovní hudby příště zahájí Martina Janková

Od  Dne české státnosti po Den vzniku Československa byly kostely Moravskoslezského kraje otevřené duchovní hudbě. Letošní Svatováclavský hudební festival přinesl třicet čtyři koncertů ve třiceti dvou kostelích a vidělo je skoro deset tisíc lidí. Ředitel festivalu Igor Františák už připravuje další ročník. A zahajovací koncert plánuje exkluzivní. S velkou českou pěveckou hvězdou Martinou Jankovou.

„Vše samozřejmě závisí na penězích a vzhledem k tomu, jak nepříjemná je situace v oblasti kultury, nevíme, jak se nám podaří zabezpečit nezbytné granty a dotace a také sponzorskou pomoc,“ zdůraznil Igor Františák na úvod.

„Mohu snad prozradit, že máme v jednání zahajovací koncert s Collegiem 1704 Václava Lukse se snad největší českou pěveckou hvězdou - sopranistkou Martinou Jankovou, která je sólistkou curyšské opery. Jedná se o koncert, který kvůli onemocnění pěvkyně loni odpadl na festivalu Pražské jaro. Jde o bachovské kantáty, což je opravu velice atraktivní program,“ řekl Františák. Dodal, že opět jedná s Pražskou filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava a dalšími ansábly a sólisty.

K vrcholům uplynulého festivalu, na který přijíždějí věhlasné soubory i sólisté z Česka i zahraničí, patřily například Janovy pašije v podání mezinárodně uznávaného souboru  Collegium 1704 s Václavem Luksem, který se specializuje na barokní hudbu, nebo koncert české sopranistky Magdaleny Kožené v ostravském Evagelickém kostele. Pěvkyni doprovodil stejný soubor, jenž výjimečně dirigoval Ital  Andra Marcon, který Koženou provázel na jejím českém turné.

„Mimořádné bylo také provedení Válečného requiem od Bejnjamina Brittna v podání České filharmonie, komorního orchestru a dvou pěveckých souborů, kterým jsme festival zahájili. Bylo to první vystoupení České filharmonie na našem festivalu. A Válečné requiem patří k největším vokálně instrumentálním dílům vůbec a proto se neprovádí moc často. Na improvizovaném pódiu bylo skoro dvě stě účinkujících,“ uvedl ředitel festivalu Igor Františák.

Ambicí festivalu, kterou se roky daří naplňovat, je vrátit duchovní hudbu do jejího přirozeného prostředí, pro které ji autoři skládali - do kostelů. Františák a další lidé si všimli, že koncerty v kostelích mají mimořádnou atmosféru, a na tom stavěli, když festival vymýšleli. Putují postupně po různých městech kraje a podle velikosti a akustiky kostelů připravují koncerty. Do katedrál s velkým dozvukem plánují velká oratorní díla, do menších sakrálních prostor komorní skladby.