Beskydy možná brzy budou bez důlních věží OKD

Frenštát pod Radhoštěm - Malá výhra v boji s obrem - tak hodnotí starostové obcí na Frenštátsku rozhodnutí stavebního úřadu. Ten zamítl žádost OKD o prodloužení doby trvání staveb v areálu dolu. Starostové jsou ale zdrženliví. Verdikt, který se opíral hlavně o stanovisko Chráněné krajinné oblasti Beskydy, dosud není pravomocný, OKD se může odvolat.

Starosta obce Trojanovice Jiří Novotný má důvod k opatrnému úsměvu. Na jaře podal podnět pro zahájení řízení k odstranění většiny budov v areálu dolu Frenštát. Argumentuje tím, že dočasná povolení pro stavby vybudované v 80. letech dávno skončila. Těžaři hned nato kontrovali žádostí o jejich prodloužení. Tu ale nyní frenštátský stavební úřad zamítl. „Pokud nemám všechny potřebné doklady pro to, abych něco provozoval, něco dělal, tak to prostě provozovat nemůžu. Proto se tomu absolutně vůbec nedivím, divím se spíš tomu, že OKD víceméně předpokládalo, že se to zcela jednoduše prodlouží,“ řekl starosta Trojanovic Jiří Novotný. Rozhodnutí stavebního úřadu ještě není pravomocné. Firma OKD má zhruba dva týdny na podání odvolání ke krajskému úřadu. „Nyní připravujeme relevantní právní kroky, zvažujeme, jak na to zareagovat. V tuto chvíli jsme se rozhodli nekomentovat na veřejnosti průběh stavebního řízení, ke všemu se vyjádříme, až to stavební řízení skončí,“ uvedl mluvčí OKD Vladislav Sobol. Nejzásadnější názor k existenci staveb v areálu dolu zazněl od Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy. Státní ochránci přírody řekli jednoznačné ne.

„Podle nových zákonů jsou tyto stavby jednoznačně v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Snižují estetickou hodnotu té krajiny,“ vyjádřil stanovisko Správy CHKO Beskydy František Šulgan. „Stavební nebo správní úřad by měl rozhodovat v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. A stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti je závazné stanovisko,“ řekla i vedoucí stavebního úřadu MěÚ Frenstát pod Radhoštěm Marie Chromčáková. Pokud úterní rozhodnutí nabude právní moci, stavební úřad znovu zahájí původní řízení o demolici většiny staveb včetně obou důlních věží. Jak dlouho bude řízení trvat a jaký bude jeho verdikt, ale nikdo odhadovat nechce.