Valtický „hrad“ vydal svá podzemní tajemství

Valtice - Valtičtí budou zřejmě muset přepsat dějiny svého zámku. Archeologové totiž našli zbytky zdiva původního hradu, který stával na jeho dnešním místě. Udělali přitom hned dva objevy najednou. Podle nalezených kamenných kvádrů strážní věže nacházející se pod dnešní kaplí usuzují, že je stavba o sto let starší, než čekali. A také to, že hrad našli úplně jinde, než původně očekávali. Útroby někdejší věže ale nezůstanou návštěvníkům skryty. Kastelán je chce, pokud to půjde, zpřístupnit veřejnosti.

Dobrodružství ohromujícího nálezu části strážní věže začalo letos v létě. Kastelána i památkáře zajímalo, proč s teplejším počasím neklesá vlhkost v zámecké kapli. Dlouhodobě totiž poškozovala vše, co bylo z organických látek. Rozhodli se proto udělat si malou studii a zjistit, co se pod kaplí nachází. Našli ale jen suť, ze které se vlhkost odpařovala. A také naději, že něco vyplňuje. A tak se rozhodli ji odtěžit. „Podařilo se nám na to získat peníze z ministerstva kultury. Intenzivně se kopalo a vyváželo. Postupně na nás vykoukl kamenný portál a velké kamenné bloky v režném zdivu. To nás utvrdilo v tom, že jde o pozůstatky velmi staré stavby. Z historie víme, že se kámen jako příliš drahý materiál nepoužíval už od renesance, kdy se začalo stavět z levnějších cihel,“ povyprávěl příběh objevených zbytků hradu valtický kastelán Michal Tlusták.

Pro kastelána i archeology šlo o vskutku velký objev. První dochované zmínky o valtickém hradu jsou totiž z roku 1193, kdy pasovský biskup Wolfger směnil hrad s Wichardem ze Seefeldu, vrchním stolníkem rakouských vévodů, a Valtice se staly dědičnou državou tohoto rodu. Jenže užitá stavební technologie, kterou byla strážní věž hradu postavena,  posunula historii samotného předchůdce valtického zámku ještě o sto let minulosti.

„Dosud jsme si mysleli, že se tehdy prodával dřevěný hrad, ale ne takto propracovaná kamenná stavba. A také jsme si mysleli, že stál mimo zámek, což mělo ryze praktický důvod. Kamenné stavby byly studené, a tak se nová renesanční obydlí stavěla vedle nich na zelené louce. Dobové záznamy z 16. století, které valtický hrad takto zobrazují, nás totiž zmátly,“ dodal kastelán.

Faktem je, že hrad byl asi menší, než si odborníci původně představovali. Přesto si na jeho „zbytky“ budou muset dávat pozor při rekonstrukci dalších prostor dnešního zámku. Odhadují totiž, že se nachází pod částí, v níž je torzo historické kuchyně. „A pokud ji budeme opravovat, můžeme narazit nejen na toto zdivo, ale i na historické malby, jež může skrývat. Rekonstrukce se tak prodraží, ale samozřejmě by nám to přidalo na atraktivitě,“ dodal s úsměvěm kastelán.