Nalezen imunní Smoggen Ostravského typu

Tak je to vědecky dokázáno, paní Milerová. Jsme imunita sama, něco víc než zdravý člověk, elita Národa.

My Národu. Národ nám. Národ sobě. Národ - Náš Rod jak pravil Jiří Kuběna. Náš  Ostravský Rod se dáví. Rok v Kelu. Rek ten Rok. Držel se, trochu smrděl  Rok, Rakovinou. Srdce se mu vrací na počátek , do propadla roku 1989. Najednou dnes takové  všelidské  potřeby solidnosti,  poctivosti  a důvěry. Naše Rakovina Národního cítění. Rakovina elit. Kradou? Jejich Věc. Jejich Práce. No jo, Evropa to „ z a d u - a l a „ . No nic, jak se říká v „ O - t r a v ě“.  „M – d, d – p, jedem dal!“ Konečně jsme elitáři, co se v síře smaží.  Radvanice, Bartovice, ‚Šenov, Krchov, kremace. Život jepice.  Laguny příjice města. Ostragen z města ven! A na všechny strany. Nakazit zeměkouli! 7 miliard lidí. Napřed ženy a děti, pak dospělí, starci  zdechláci, pardon, vlastně junáci Ostrageronťáci. Nějak to udělejte vědci z  báňské,  ať je Ostragen nakažlivý. Zachráníme svět! 

Kněží z Ostravy se Smogenem  Ostravským Svatým Grálem naším v nádobách lesklých, ekumenických. Číše vykládané drahokamy, nekonečný zástup, číše za číší na nekonečných schodech Vatikánu. Chrám Svatého Petra. Poklekl náš vůdce, třímá   kalich naplněn Ostragrálem, pramenem zdraví pravého. Nedýchat. Ticho. Srká. Vypil? Vypil! Papá vypil do dna! Uzdraví se! Bude jistě živ. Měl dlouho potíže se vstřebáváním Římského výživného odéru: Fiadéru, Renauldéru, Mercedéru, různých jednostopých  Vespadarů a jiných, běžných složek výživy. Ano, uzdraví se. Ano, a to díky našemu lekvárku. Bože chraň Náš lekvárek. Náš Rodný lektvar. Ámen. Jen V Ostravě místo vína při mších podávají Ostragrál.

My, zase My. My uzdravujeme! Nemusíte se tedy bát žít, nestačí jen přežít, ale žít. Přijeďte, uvidíte … Ostragrál v každé putyce, zadarmo pro cizince k pivu. Ale … Vy odcházíte? Neutíkejte … kampak jste se schovali Lidé? … bylo Vás 7 miliard. A nebolelo to? Lidstvo bez plic? Oni prý nemají plíce… nepovídejte  pane Esenc? Ano, je to tak, zatím jen v Ostravě. Je to vědecky dokázané.  Ano, kdysi nosili v sobě plíce, zanesené a černé, až radost pohledět. Černé jako to logo EHMK 2015 s nasraným klukem. Ksicht  načerněný  koksem. Pod koksem jakákoliv z  Ras Ostravských: tak tento kód logo, prapor  reprezentoval  Naše město v  Evropě? Vnuceno z vnějšku, z hlavy cizince z Prahy vytvořeno, bez kontextu, cizincem použito, jak ladí k městu. Tak takto nás vidí svět? Čerň je dnes moderní barva, i když se trochu drolí, až plíce bolí. A k tomu tři vykřičníky z Prahoráje?  :  !!!  : ano to lidé křičí a staví se na hlavu. Zatím jenom tři ale přidávají se další. Ještě podtrhnout logo Ostravy rudou kaluží krve s černými sazemi. Ještě máme rudou krev, byť ředěnou  šlamem.

Lidem křičí plíce. To je Rasa, Ostrava!  Ostrasa  na východ o Ráje.  A Ostraváci to je teprve  Rasa. Rasupitel. Hovory na ulici každou sekundu na tisíci místech v Ostravě, v Radvanicích, Bartovicích , Šenově o počasí  o počasí  o počasí. V Lídlu u regálu, mezi dělníky na Karolínce, v Heřmanicích u rybníka pod haldou baví se rybáři o počasí. Tady není počasí. Zbytky po počasí. Naše Rasa řve a křičí: „…prosíme Vás  Pane  Bože, dejte nám dar Ostradaru, radar na blbost nám dej, abychom vždy rozpoznali, jestli jsme se nadechli, nebo už vydechli, nebo něco Mezi. A To Mezi zrovna dnes 15. 11. V 10.00 stojí, jak mrtvého kabát, v němž  zmrzla nádivka. Šedivý svět Nádražní ulice zve na procházku.

Takže Smrt?  „M r –  a t!“  zařval by  Bard z Haldy, Halladář … kdysi křičeli na sebe z hory na horu, z haldy na haldu Halladáři: „…žijetééé? Ještě žijetéé!?! Jak jéé? Jak se dýchááá? Zase To stojííí…?“ Ano, zase To stojí, i vítr se pohnout bojí? Takový smrad, že by to rozervalo i prostor i čas.“  Asi zase nahodili šufánek výživy z Lagun na korbu náklaďáku  Vétřies. Šufánek z  jednoho sklípku naší plíce. Život jepice. Plíce tady lidé nepotřebují. Plící je tady pro lidi škoda. Budeme je vyvážet z Ostravy do Prahy a prodávat do nemocnic. V Prahoráji, tam prý se lidé trápí, trpí, nemohou dýchat, že by plynatost? Proti nadýmání je přece fenykl a samozřejmě Ostragen.

Zavání to zplynováním. Spojme se z  Izraelem,. Holo… HolOsGen - Fosgen přítomnosti. Bože, zachovej krabice našich těl v Ostravské kremační  Holopánvi. Bože! Ochraňuj Náš Rod. Naši Rasu. Naše Děti. Zachovej nám  Ostradar, imunogen proti blbosti. Ámen. Výdech … kých. Je to pravda.