Hlučín za evropské peníze rozšířil kanalizační síť a zrekonstruoval čistírnu odpadních vod

Hlučín - Největší a nejnáročnější stavbu za posledních dvacet let má za sebou Hlučín. Město za 100 milionů korun zrekonstruovalo čistírnu odpadních vod a v místní části Rovniny rozšířilo kanalizační síť. Ta bude odvádět splašky z téměř devadesáti nově napojených objektů.

Téměř dva kilometry nové kanalizace a tomu odpovídající čistírna odpadních vod. Její stavba nebyla jednoduchá. Komplikovaly ji zdejší geologické podmínky. „Ledovec nám tady zanechal tekuté písky, do kterých jsme museli zakládat čerpací stanici do hloubky sedmi metrů, šest metrů pod hladinu spodní vody. Bylo období, kdy jsem se o úspěch této stavby i bál,“ popisuje složitý průběh výstavby člen dodavatelského sdružení Čestmír Kus. „Byla to jedna z nejtěžších rekonstrukcí čistíren, které jsme realizovali, byla dost málo používána mechanizace, hodně práce se muselo dělat ručně,“ potvrdil i zástupce zhotovitelské firmy Svatopluk Madry. 

 

Pro Hlučín je to naprosto zásadní stavba. Stomilionová investice ochrání životní prostředí. Peníze poskytla Evropská unie a stát. „Toto je zatím největší investice v Hlučíně. Je to investice, na kterou by město z regulérních rozpočtů rozhodně nemělo,“ uvedl starosta Hlučína Pavol Kubuš. Sehnat na stavbu peníze byl složitý proces. Město tento projekt připravovalo celých deset let. Samotná stavba trvala jeden rok. Nová kanalizace bude sloužit 350 obyvatelům Hlučína, který je teď kanalizační sítí pokryt z 94 procent.