Poběžovičtí žáci zvelebovali školní zahradu

Přestavba staré školní zahrady na učební prostor s ekovýchovnými prvky je základem projektu, který ZŠ v Poběžovicích zahájila v listopadu 2010. Projekt je financován EU. Žáci se proto vydali do školní zahrady a v rámci akce „Učíme se v přírodě“ sázeli stromky. Zahrada je postupně upravovaná. Nejdříve byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy a poté následovala celková úprava prostoru pro výuku. Aktivně se na ní podíleli žáci ZŠ. Vznikla tak mimo jiné malá geologická expozice, která je součástí budoucí naučné stezky.