Internetová E-Univerzita je podezřelá z plagiátorství

Brno – E-Univerzita, komerční projekt celoživotního vzdělávání, se ocitla v podezření z plagiátorství. Minimálně šest studijních materiálů ke kurzům této instituce je téměř totožných s bakalářskými pracemi absolventek Masarykovy univerzity. Bývalé studentky už spojily své síly se svojí mateřskou univerzitou a chystají se podat trestní oznámení.

Nemilé překvapení zažila skupinka absolventek Masarykovy univerzity, když se chtěly zapsat do vzdělávacího kurzu internetové E-Univerzity. Doufaly, že si rozšíří znalosti v oboru, který vystudovaly, ale místo toho objevily ve studijních materiálech své vlastní bakalářské práce - opsané. „Zjistily jsme, že E-Univerzita nabízí internetové kurzy, jejichž anotace byly velmi podobné našim bakalářským pracím. Tak jsme zainvestovaly a kurzy si objednaly,“ popsala jedna z poškozených absolventek Hana Tomaštíková. Když jim byly zpřístupněny studijní materiály ke kurzům, nestačily se divit. Materiály byly téměř totožné s jejich bakalářskými pracemi. 

Česká televize má v tuto chvíli k dispozici pět bakalářských prací a k nim i pět studijních materiálů E-Univerzity. Text je prakticky opsaný, materiály jsou jen graficky upravené. Doplněné o obrázky a kontrolní otázky se v rámci kurzů zpřístupňují za poplatek 150 korun. „Text je úplně stejný, jen do něj byly dodány obrázky a chybí tam praktická část bakalářské práce,“ dodala Tomaštíková. 

Jeden příklad za všechny 

0Jednou z poškozených má být i Hana Šmahelová. Její bakalářská práce na téma probiotika, kterou napsala v roce 2008, je nápadně podobná učebnímu materiálu E-Univerzity. Materiál pro kurz Probiotika je graficky upravený a doplněný o obrázky. Už samotný výčet kapitol učebního materiálu je ale téměř totožný s obsahem bakalářské práce Hany Šmahelové. Chybí jen praktická část a kapitoly, kde studentka popisovala cíle své práce. Jako autorka e-learningového materiálu je uvedena Dita Vlasáková, materiál dokonce obsahuje noticku o autorských právech a upozorňuje uživatele, že kopírování textů bez předchozího souhlasu majitele je zakázáno. Oba texty se podle kontrolního softwaru shodují z 26 procent. Jen pro představu - Masarykova univerzita řeší jako podezřelé už práce se shodou 11 procent.


Absolventky chystají trestní oznámení 

Absolventky se nyní snaží zjistit, kolik bakalářských prací bylo takto zneužito. Zatím se ví o šesti poškozených. „Myslíme si ale, že se jedná o desítky prací, které byly takto zneužity,“ řekla Tomaštíková. Pomocnou ruku svým bývalým studentkám podala Masarykova univerzita. „Naše škola se cítí být postupem společnosti E-Univerzita poškozena. Autorkám, jejichž práva byla dotčena, jsme již poskytly právní pomoc a společně s nimi připravujeme trestní oznámení,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová s tím, že se vedení školy hodlá zároveň obrátit na příslušná ministerstva, aby prověřila postup společnosti E-Univerzita. 

Absolventky nepožadují ani tak finanční kompenzaci, jako spíš morální satisfakci. „Chtěly bychom poukázat na tyto praktiky a samozřejmě taky chceme, aby nám bylo přiznáno autorství našich prací,“ řekla Tomaštíková. Odborným garantem, správcem a majitelkou společnosti je Dita Vlasáková. Ta dnes po telefonu sdělila, že do médií nic komentovat nebude. Pokud se s ní ale spojí poškozené absolventky, ráda s nimi pohovoří a vše jim vysvětlí. Kontakt s médii ovšem odmítá.  

Části obsahu originální práce a opsaného materiálu
Části obsahu originální práce a opsaného materiálu

E-Univerzita na svých webových stránkách poskytuje e-learningové kurzy pro všeobecné sestry, porodní asistenty, fyzioterapeuty, zdravotnické laboranty, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře a další nelékařské zdravotnické profese. Tito pracovníci mají možnost kurzy studovat formou samostudia, každý kurz je ukončen závěrečným testem. Cena jednoho kurzu je 150 korun pro účastníky z České republiky, Slováci za jeden kurz zaplatí 6 euro.