Povodí získalo povolení na protipovodňová opatření u Mikulčic

Hodonínsko – Povodí Moravy získalo stavební povolení na stavbu první etapy protipovodňových opatření v úseku od Hodonína po Kopčany. Zatím chybí to nejpodstatnější – peníze. Na společný česko-slovenský projekt, který má zabezpečit koryto Moravy v úseku dlouhém 35 kilometrů, se nyní státy snaží získat evropské dotace.

První etapa, na kterou nyní Povodí získalo povolení, počítá se zpevněním břehů Moravy v délce 3,5 kilometrů. Další dvě etapy zabezpečí řeku až Hodonína až po soutok Moravy a Dyje pod Lanžhotem. Zabezpečí se tak úsek dlouhý bezmála 35 kilometrů. Projekty druhé a třetí etapy počítají vedle zpevnění břehů také s vybagrováním koryta a s odstraněním překážek v řece. Například mezi Lanžhotem a Holičem leží v Moravě už od 40. let spadlá mostní konstrukce.

„Všechna opatření mají přinést lepší odtok řeky v této oblasti. V korytě bude více místa a díky tomu při povodních pojme více vody,“ uvedl Pavel Bíza z Povodí Moravy. Tak často by proto nemělo docházet k vylití řeky a ohrožení okolí.

Získání stavebního povolení je jen prvním krokem k zabezpečení oblasti. Protože povodně na řece Moravě ohrožují obce na české i slovenské straně, rozhodly se obě země zažádat o dotaci na protipovodňová opatření společně. Celkové náklady se vyšplhají na 3 miliony eur. O tom, zda dotaci získají, bude jasno na začátku příštího roku.

Za posledních 15 let byla oblast vyplavena už čtyřikrát

Povodně zasáhly Hodonínsko od roku 1997 čtyřikrát – v roce 1997, 2002, 2006 a 2010. Morava tady neničila domy, ale zaplavovala spíše sklepy. Největší škody povodně napáchaly zemědělcům, kterým voda vyplavila úrodu, a lesníkům. V zatopených lužních lesích jim pokaždé uhynulo velké množství zvěře. „Při největších povodních v roce 1997 byly okolní pole a lesy pod vodou více než měsíc, což kompletně zničilo zemědělcům úrodu a lesníkům porosty. Proto pro všechny vybudování protipovodňové ochrany znamená velký přínos,“ popsal starosta Mikulčic Josef Helešic (nez.).